Hopp til innhold

Forskrifter som oppretter permanente restriksjonsområder over Stureterminalen, Kollsnes og Tjeldbergodden

I november fastsatte Luftfartstilsynet tre forskrifter gjeldende restriksjonsområder i luftrommet over flere av Equinors terminaler og anlegg.

Den 16. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden, Aure kommune, Møre og Romsdal.

24. november 2022 fastsatte Luftfartstilsynet to forskrifter:

Terminalene og anleggene er utstyrt med fakler for å brenne av gass i prosessystemene. Faklene er normalt slukket, men kan antenne uten forvarsel. Dette kan utgjøre en fare for lufttrafikk i umiddelbar nærhet til terminalen.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har endret seg. Det har blant annet blitt observert økt aktivitet med ubemannede luftfartøyer/droner ved olje- og gassanlegg offshore og på land. Dette har medført et behov for å sikre at uvedkommende ikke skal få tilgang til å observere, innhente informasjon eller på annen måte true sikkerheten i nærheten av viktige nasjonale anlegg for ilandføring, prosessering og eksport av olje- og gass i Norge.

All flyging i restriksjonsområdene er forbudt. Forbudet gjelder både for bemannede og ubemannede luftfartøy (droner). Equinor eller Luftfartstilsynet kan gi særskilt tillatelse til flyging.

Områdene for flyforbudet defineres horisontalt i forskriftene av nærmere definerte koordinater. Vertikalt gjelder flyforbudet fra bakken/vannet og opp til 3000 fot AMSL.

Unntatt fra flygeforbudet er flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, brann-, søke- og redningsoppdrag. Slike flyginger skal likevel koordineres med Equinor.

Flyforbudet gjelder ikke luftfartøy som overflyr området i 3000 FT AMSL, og som er under kontroll av lufttrafikktjenesten

Brudd på flygeforbudet kan etter forskriftene sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

Forskriftene trer i kraft straks.

 

Sist oppdatert: 13.12.2022