Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Midlertidig restriksjonsområde over Geiranger

Det vil opprettes et midlertidig restriksjonsområdet over Geiranger i månedsskiftet august/september for at politiet skal kunne ivareta sikkerheten for gjester og...

12.07.2024

Permanent restriksjonsområde i luftrommet over Shell sitt prosessanlegg på Nyhamna

Luftfartstilsynet har 4. juli 2024 fastsett forskrift om oppretting av permanent restriksjonsområde i luftrommet over A/S Norske Shells prosessanlegg på Nyhamna.

08.07.2024

Permanente restriksjonsområde og fareområde i luftrommet over Statnetts anlegg på Sunndalsøra

Luftfartstilsynet har 4. juli 2024 fastsett forskrift om oppretting av permanente restriksjonsområde og fareområde i luftrommet over Statnetts anlegg på Sunndalsø...

08.07.2024

Webinar om RMZ og TMZ for Kjeller og Oslo

Webinaret ble gjennomført 11. april 2024. Der gikk vi gjennom hvordan det blir med bruk av transponder og radio i luftrommet over Oslo og Kjeller. De nye forskrif...

12.04.2024

Ny forskrift om sportsflyging

Luftfartstilsynet har utarbeidt ny nasjonal forskrift om luftfart med sportsfly. Forskrifta blei vedtatt av Samferdselsdepartementet 21. mars 2024 og trer i kraft...

26.03.2024