Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Webinar om ny forskrift om mikro- og sportsfly

Webinaret ble holdt 7. desember 2023. Der gikk vi gjennom utkastet til den nye forskriften som gjelder bruk av mikrolette luftfartøy og sportsluftfartøy. Denne ny...

13.12.2023

Ny radiopåbudssone "Geiteryggen RMZ" ved Skien flyplass forbedrer kommunikasjon og sikkerhet

Luftfartstilsynet kunngjør etableringen av en permanent radiopåbudssone (RMZ) ved Skien flyplass, Geiteryggen, som trer i kraft 1. mai 2023. Formålet er å forbedr...

17.04.2023

Regler om motvirkning av rus og mentale helseproblemer som sikkerhetsrisiko i luftfarten

I luftfarten kan bruk av rusmidler og mentale helseproblemer skape situasjoner som utgjør en stor trussel mot sikkerheten. Luftfartsregelverket inneholder derfor ...

31.03.2023

Når blir ny basisforordning (EU) 2018/1139 gjennomført for Norge?

22.03.2023

Informasjon om endringer i felleseuropeisk securityregelverk – spesifikke, men fleksible krav til utstyr APID, EDS, ETD og EVD og andre mindre justeringer

17.03.2023