Hopp til innhold

Ny radiopåbudssone "Geiteryggen RMZ" ved Skien flyplass forbedrer kommunikasjon og sikkerhet

Luftfartstilsynet kunngjør etableringen av en permanent radiopåbudssone (RMZ) ved Skien flyplass, Geiteryggen, som trer i kraft 1. mai 2023. Formålet er å forbedre kommunikasjonen og sikkerheten for flytrafikken i området.

Fra 1. mai 2023 vil Skien flyplass, Geiteryggen, være underlagt en ny forskrift som oppretter en permanent radiopåbudssone (RMZ) i området. Den nye sonen, kalt "Geiteryggen RMZ", har som formål å forbedre kommunikasjonen og sikkerheten for VFR- og IFR-flyginger i nærheten av flyplassen.

Geiteryggen RMZ strekker seg horisontalt mellom koordinatene Eidanger, Kilebygda, Munken og Siljan, og vertikalt fra bakken/vannet opp til 2500 fot AMSL. Alle fartøysjefer som gjennomfører VFR- eller IFR-flyging i denne sonen må opprettholde kontinuerlig kommunikasjon med bakkestasjonen på frekvens 119.200 MHz.

Før flyging inn i Geiteryggen RMZ, skal fartøysjefer melde inn sitt kallesignal, type luftfartøy, posisjon, høydenivå og hensikten med flygingen på frekvens 119.200 MHz. Dette skal også gjøres ved passering i nærheten av eller over meldepunktene Eidanger, Kilebygda, Munken, Siljan, Menstadbrua og Børsesjø.

Det er viktig å merke seg at dette radiopåbudet ikke gjelder for ubemannede luftfartøy som opererer i åpen kategori.