Hopp til innhold

Webinar om ny forskrift om mikro- og sportsfly

Webinar om ny forskrift for mikro- og sportsflyging

Webinaret ble holdt 7. desember 2023. Der gikk vi gjennom utkastet til den nye forskriften som gjelder bruk av mikrolette luftfartøy og sportsluftfartøy. Denne nye forskriften, som er planlagt å tre i kraft fra sommersesongen 2024, erstatter de nåværende forskriftene BSL D 4-8 og BSL B 2-5.

Viktige punkter fra webinaret

  • Omfang av forskriften: Gjelder privat bruk av mikrolett- og sportsluftfartøy, inkludert ikke-ervervsmessig bruk med kostnadsdeling og betaling for introduksjonsflyging.
  • Operative regler: Kun VFR (Visual Flight Rules) flyging tillatt, med mulighet for VFR-natt og VFR-on-top-flyging i henhold til sikkerhetssystemet.
  • Kompetansekrav for flygere: Inkluderer nå krav om radiotelefoni og språk.
  • Luftdyktighet: Nyttelastdel av fartøyets godkjente avgangsmasse og merking av fartøy med spesielle flygetillatelser.
  • Registrering: For sportsluftfartøy bestemmer registreringen hvilke regler fartøyet skal brukes etter.

Presentasjon kan lastes ned som PDF her

Spørsmål og svar fra webinaret

Her finner du svar på spørsmål som ble stilt via Slido under webinaret. 

Spørsmål fra webinardeltagere Svar fra Luftfartstilsynet
10 timer som FSJ, betyr det at timer med instruktør ETTER sertifikat ikke teller mot passasjer? Vi mener dette skal være 10 timer PIC. På lik linje som for LAPL.
Betyr dette at en innehaver av LAPL/PPL som har (eller har hatt) mikroflybevis ikke lenger trenger å vedlikeholde dette isolert sett, men kan fly mikro/sport Ja, du kan bruke timene fra sportsfly/mikro til å holde klasserettighet og LAPL privilegium gyldig. Merk at du må ha oppfriskningstur med CRI eller FI på motorfly når du skal forlenge.  del-FCL.740 A(b)
Betyr dette at man kan registrere et sportsfly i luftfartøyregistret, og bruke det til skoling for PPL eller LAPL? Vi hadde i utgangspunktet en tanke om at disse luftfartøyene kunne være glimrende til dette formålet også, men det er dessverre ikke mulig med dagens EASA-regelverk. referansen
Et Atec Zephyr er godkjent for 450kg uten skjerm, med skjerm 472,5kg. I tillegg er det samme godkjent for 544kg i Australia. Kan da i det minste 472,5kg brukes? Det er først og fremst fabrikanten som fastsetter maksvekten for det enkelte flyindivid. Deretter må omklassingen foregå i tråd med hva som beskrives i sikkerhetssystemet.
Flyging med Sportsfly med PPL-A og LAPL. Hva med LAPL-S (SPL) med og uten TMG rettighet ? LAPL-S med TMG kan gi deg kreditt, men bare LAPL-S(SPL) gir ingen kreditt. Dette må uansett i tilfelle beskrives i sikkerhetssystemet.
Gjelder dette også fly som er sertifisert i klassen CS-LSA? Luftfartøytypen kan være konstruert og bygget etter spesifikasjonen CS-LSA uten å ha EASA-luftdyktighet. Disse kan registreres som sportsfly. Dersom luftfartøytypen har EASA-luftdyktighet er dette ikke mulig. 
Hva er årsaken til at man ikke har vurdert eller tatt stilling til acro flyving med sportsfly? Eller har man? Det er i utgangspunktet ingen begrensning i nåværende eller ny forskrift som begrenser dette. Per i dag er det ingen sikkerhetssystem som beskriver krav til luftfartøy, opplæring eller operative rammer..
Hva med experimental / annex-II? Dette spørsmålet var vel i forbindelse med omregistrering til sportsflyklassen. Anneks-II er en samling av luftfartøy som er unntatt EASA-regelverket. Om luftfartøyet er registrert i norsk luftfartøyregister må du først avklare om av/omregistrering er mulig. Dersom luftfartøyet ikke har norsk registrering fra før så er dette opp til sikkerhetssystemet. Husk også at luftfartøyet må tilfredsstille kravene til steilefart, vekt og antall seter.
Hvordan kommer man fram til maksimal tomvekt for 600kg MTOW sportsfly? Vektklassene er beskrevet i det felleseuropeiske regelverket. Dette er rammene for hva vi kan tillate som sportsfly. Om du sikter til konkrete luftfartøy så er det fabrikantens spesifikasjoner som gjelder. Hvordan dette skal gjøres i praksis skal beskrives i sikkerhetssystem. Ser du har skrevet tomvekt, men 600 kg er maksvekt. Nyttelast og dermed tomvekt vil bli beskrevet i veiledningsmaterialet
Hvordan vil det være å få endret fly som allerede er godkjent for 472,5 kilo opp til sportsfly med 600 kilo? Dette er først og fremst opp til fabrikanten. Deretter må omklassifisering skje i tråd med sikkerhetssystemet.
Hvorfor skal kravene til mikro/sport (fallskjerm) være strengere en PPL/LAPL Kravene til mikro/sportsfly er stort sett mildere, men på enkelte områder har vi valgt andre løsninger. Det er ikke gitt at reglene skal være mildere på mikro, men vi jobber for å finne gode løsninger.
I sportsflyhåndboken står det ti timer etter sertifikat. Spesifiserer ikke om det er som FSJ eller elev. Men det er ikke mange timer likevel 😊 Vi prøver å samkjøre dette med kravene til LAPL. Der er det krav til 10 timer PIC. Vi skal se nærmere på dette.
Kan den som dag har telefonsertifikat fra LT kunne konvertere/vedlikeholde dette i sikkerhetssystemet? Om du får et sportsflybevis med radiorettighet er det strengt tatt ikke nødvendig å opprettholde et radiotelefonistsertifikat fra Luftfartstilsynet. Om du likevel ønsker å beholde et radiotelefonistsertifikat så trenger du bare å dokumentere at radio har blitt benyttet. Da er det tilstrekkelig å vise til flyging som er gjort med sportsfly/mikrofly.
Kan fly leies ut, og vil det kun være til å dekke reelle driftskostnader som er lov? Altså uten pilot Ren utleie av luftfartøy er tillatt på lik linje som annen utleie av for eksempel bil etc. Bare være oppmerksom på lovgivning utenfor luftfartsområdet.
Kan man da benytte EASA fly som sportsfly dersom vekten og Vso er innenfor kravet? Det samme for fly med FAA type.sert. som f.eks CUB EASA-sertifiserte luftfartøy kan ikke registreres eller omregistreres til sportsfly. Luftfartøy med annen type luftdyktighet kan i utgangspunktet registreres som sportsfly, men steilefart, maksvekt og antall personer om bord må falle innenfor definisjonen. Det er ikke mulig å nedgradere maksvekt for å falle innenfor definisjonen. Det kan også finnes barrierer når det gjelder av- eller omregistrering. Dette må du i tilfelle avklare med norsk luftfartøyregister om luftfartøyet er registrert der. I tillegg må dette foregå i tråd med rammene av sikkerhetssystemet.
Kan min arbeidsgiver leie flyet, der det er jeg som skal fly fra a-til-b? Vi har litt for lite informasjon til å svare på dette spørsmålet. Se vår interaktive veileder som belyser skillet mellom kommersielle og ikke-kommersielle operasjoner

Om du trenger ytterligere veiledning så er det bare å ta kontakt.
Kanske en dum fråga, men när kommer reglerna att börja gälla? 😊 Undrar en svensk som vill flyga till Norge! Vi har ikke eksakt dato, men tar sikte på sommersesongen 2024.
Kommer det en egen forskrift om kommersiell bruk av sportsluftfartøy? Nei, det gjør det ikke. Dette vil kun omfatte rekreasjon og privatflyging.
LAPL-S/ SPL med TMG vil det bli likestilt med LAPL-A/PPL for å fly sportsfly Fra LAPL-S/SPL med TMG må det gjennomføres et treningsprogram. Fra LAPL-A/PPL er det tilstrekkelig med tilvenningsflyging. Dette er uansett noe som må beskrives i sikkerhetssystemet. Vi anbefaler tilsvarende fremgangsmåte som fra LAPL-S/SPL med TMG til LAPL-A/PPL
Men ikke leie ut gjennom feks enkeltpersonforetak? Og muligens avertere Jeg er ikke helt med på spørsmålet. Ta kontakt for å beskrive nærmere.
Når du sier de ikke kan brukes til skoling, tenker du da på skoling til PPL eller SPL/mikro? Kan ikke sportsfly bruker til skoling til sport/mikro, kun mikro? Skoling til mikro/sportsflybevis er ok. Under dette webinaret var det snakk om skoling i DTO til LAPL eller PPL. Vi hadde i utgangspunktet en tanke om at disse luftfartøyene kunne være glimrende til dette formålet også, men det er dessverre ikke mulig med dagens EASA-regelverk.
Sportfly under 600 kg, fabrikkbygget, kan man drive med vedlikeholde selv, om det registreres som sportsfartøy under NLR registrering? Dette er avhengig av type luftfartøy. Dette er beskrevet i BSL B 3-3. "Pilot owner maintenance" kan du gjøre, men årlig/100-timer må skje med sertifisert teknikker (del-66) eller på verksted (del-145).
Stort tack mycket bra! Bare hyggelig, Hans. Håper det var til hjelp. Dere får hjelpe oss med å få på plass en avtale slik at norske og svenske sport/mikroflygere kan fly uhindret :-)
Takk for fin gjennomgang, Hasse Bare hyggelig, Hasse. Håper det var til hjelp
Takk for fin seanse! Ved oppflyging skal kandidaten nå vurderes mtp RT sert. Kan jeg som eksaminator med RT og level 6 i eng godkjenne, eller må vi på kurs? Sikkerhetssystemet må oppdateres med denne funksjonen. Der må det beskrives forhåndskrav, opplæring og standardisering.
Vad gäller för mikrofly som man vill göra till sportsfly - om tillverkaren kan intyga att högre mtow är möjligt? Det er fabrikanten som fastsetter maksvekt og dette er øvre grense. Deretter er det opp til sikkerhetssystemet å bestemme hvordan en omklassifisering skal gjennomføres.
Vil kjennetegn for sportsfly også begynne på LN-Y (Etterhvert Z), eller vil andre kombinasjoner være mulig? Til mikro og sportsfly er det kun mulig å bruke LN-Y- eller Z-.

Forbehold

Siden denne forskriften ikke er endelig vedtatt, kan det komme endringer og justeringer. Dette betyr at endelig versjon og tolkning av forskriften kan endre seg. Når forskriften er vedtatt blir den tilgjengelig i Lovdata sammen med veiledningsmaterialet. 

Andre spørsmål

Har du ytterligere spørsmål eller innspill. Send oss gjerne disse på e-post til postmottak@caa.no 

Sist oppdatert: 25.04.2024