Hopp til innhold

Nasjonal gjennomføring av Part 21 Light

Luftfartstilsynet har 17. november 2022 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

Endringsforskriften gjennomfører forordning 2022/1358 av 2. juni 2022 og forordning 2022/1361 av 28. juli 2022, som begge endrer forordning (EU) nr. 748/2012. Endringsforskriften gjennomfører også forordning 2022/1360 av 28. juli 2022 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014.

Forordning (EU) 2022/1358 innfører et sett av regler kalt «Part 21 Light» ved å legge til et nytt vedlegg (Annex Ib) som innebærer et alternativ for små luftfartøy til etablerte regler om design og produksjon i forordning (EU) nr. 748/2012. Reglene medfører to ulike prosesser for godkjenning av slike fartøyer, som kommer i tillegg til standardprosessen for sertifisering:

  • en forenklet prosess for å oppnå typesertifikat, og
  • en prosess som baserer seg på en deklarasjon fra design-/ produksjonsorganisasjonen og som leder til et begrenset luftdyktighetsbevis.

Reglene skal gjelde for design- og produksjonsorganisasjoner (DOA og POA) av slike luftfartøyer, samt luftfartsmyndighetene.

I henhold til forordningen gis aktørene frist til 25. august 2023 for å komme i samsvar med kravene.

Den samme overgangsperioden skal også gjelde reglene for kompetente myndigheter, i tillegg til at det er behov for visse endringer i kravene til de kompetente myndighetene. Forordning (EU) nr. 748/2012 må derfor også endres for å ivareta dette, og dette gjøres gjennom forordning (EU) 2022/1361.

Innføringen av en ny kategori av organisasjoner som kan være ansvarlig for designet må også gjenspeiles i forordning (EU) nr. 1321/2014. Forordning (EU) nr. 1321/2014 endres derfor, og dette gjøres gjennom forordning (EU) 2022/1360.

Gjennomføringen gjøres i påvente av oppdatering av EØS-avtalen. Etter at EØS-avtalen er oppdatert, vil forskriften bli oppdatert på nytt (EØS-gjennomføring).

Sertifiseringsforskriften er publisert på www.lovdata.no og på Luftfartstilsynets internettside som BSL B 4-2.

Vedlikeholdsforskriften er publisert på www.lovdata.no og på Luftfartstilsynets internettside som BSL B 4-1.