Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) – flygekontrolltjenestens fritak for ansvar for terrengseparasjon overfor enkelte operatører

Luftfartstilsynet fastsatte 21. mai en forskrift som gjør en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1). Endringen er knyttet til flygekontrolltjeneste...

27.05.2021

Endring av forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere - klage på terminering/bortvisning fra institusjonell trening

Luftfartstilsynet fastsatte 26. april 2021 en forskrift som endrer forskrift av 17. juni 216 nr. 710 om utdanning og sertifisering av flygeledere. Forskriftsendri...

12.05.2021

Gjennomføring av forordning (EU) 2020/2036 og (EU) 2020/2193 om EBT og utsatt frist for CVR m 25 t. opptakstid

03.05.2021

Ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

Luftfartstilsynet vedtok 23. februar 2021 forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel. Forskriften trer i kraft 1. juli 2021.

02.03.2021

Ny forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy 

Luftfartstilsynet har utarbeidet ny driftsforskrift for bruk av luftfartøy med nasjonal sertifisering. Denne vil blant annet erstatte BSL D 3-1 og 3-2. Forskrifte...

17.02.2021

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Luftfartstilsynet vedtok 18. desember 2020 forskrift om endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften trer i kraf...

23.12.2020

Gjennomføring av forordning (EU) 2020/1627 i nasjonal forskrift – endringer i regelverket for ytelsesstyrings- og avgiftsordningen for flysikringstjenestene for RP3, som følge av covid-19

Samferdselsdepartementet vedtok 12. desember 2020 en forskrift som innebærer at kommisjonsforordning (EU) 2020/1627 gjennomføres i norsk rett som del av EØS-avtal...

18.12.2020

Forskrift om luftfart med droner i åpen og i spesifikk kategori

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om droner i åpen og i spesifikk kategori. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/947 i norsk rett, i tillegg...

30.11.2020
Side