Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Gjennomføring av forordning (EU) 2020/2036 og (EU) 2020/2193 om EBT og utsatt frist for CVR m 25 t. opptakstid

03. mai 2021

Ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

Luftfartstilsynet vedtok 23. februar 2021 forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel. Forskriften trer i kraft 1. juli 2021.

02. mar 2021

Ny forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy 

Luftfartstilsynet har utarbeidet ny driftsforskrift for bruk av luftfartøy med nasjonal sertifisering. Denne vil blant annet erstatte BSL D 3-1 og 3-2. Forskrifte...

17. feb 2021

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Luftfartstilsynet vedtok 18. desember 2020 forskrift om endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften trer i kraf...

23. des 2020

Gjennomføring av forordning (EU) 2020/1627 i nasjonal forskrift – endringer i regelverket for ytelsesstyrings- og avgiftsordningen for flysikringstjenestene for RP3, som følge av covid-19

Samferdselsdepartementet vedtok 12. desember 2020 en forskrift som innebærer at kommisjonsforordning (EU) 2020/1627 gjennomføres i norsk rett som del av EØS-avtal...

18. des 2020

Forskrift om luftfart med droner i åpen og i spesifikk kategori

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om droner i åpen og i spesifikk kategori. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/947 i norsk rett, i tillegg...

30. nov 2020

Endringer i forskrift om helikopter offshoreoperasjoner og forskrift om luftfartsoperasjoner

Luftfartstilsynet vedtok den 23. november 2020 forskrift om endring av forskrift om helikopter offshoreoperasjoner og forskrift om luftfartsoperasjoner.

25. nov 2020

Ny endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

Luftfartstilsynet vedtok 12. november 2020 en ny endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1). Endringen gjelder ansvar for terrengatskillelse og tempera...

19. nov 2020
Side