Hopp til innhold

Askeforskriften er opphevet

Luftfartstilsynet vedtok 9.6.2022 forskrift om oppheving av forskrift om prosedyrer ved operasjon av luftfartøy i luftrom med potensiell forekomst av vulkansk aske (askeforskriften).

Askeforskriften ble fastsatt i 2011 for å ivareta flysikkerheten i forbindelse med forekomst av vulkansk aske i luftrommet. Bakgrunnen for at Luftfartstilsynet nå har opphevet forskriften, er at internasjonale regler som ivaretar flysikkerheten ved tilfeller av vulkansk aske, har blitt implementert i norsk rett. Formålet med askeforskriften er i dag ivaretatt av andre regelsett og vurderes ikke lengre å være nødvendig.

Opphevingen av forskriften får ingen konsekvenser for berørte brukere og flyselskaper fordi informasjon i forskriften er utdatert.

Du kan for øvrig lese mer om vulkansk aske i luftrommet her i AIC-I 04/18 og denne artikkelen på Luftfartstilsynets sider.

Publisert: 20.06.2022