Hopp til innhold

Gjennomføring av nye felleseuropeiske regler om allværsoperasjoner m.m. i norsk rett

Luftfartstilsynet fastsatte 11. mars 2022 en forskrift som gjennomfører forordningene (EU) 2021/2237, 2021/2227 og 2022/208 direkte i norsk rett. Forordningene utgjør samlet en regelverkspakke om allværsoperasjoner og nye krav til besetningsmedlemmer.

Nærmere om de enkelte delene av regelverkspakken

Regelverspakken består av tre forordninger som gjør endringer i regelverket om henholdsvis luftfartsoperasjoner, krav til besetningsmedlemmer og lufthavner:

Luftfartsoperasjoner

Den nye forordningen (EU) 2021/2237 endrer forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner, og endringen gjennomføres i norsk rett i forskrift om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Reglene i forordningen gis virkning fra 30. oktober 2022. En nærmere beskrivelse av regelverket kan leses her.

Krav til besetningsmedlemmer

Den nye forordningen (EU) 2021/2227 endrer forordning (EU) nr. 1178/2011 om sertifisering av besetningsmedlemmer, og endringen gjennomføres i norsk rett i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (BSL C 1-1). Reglene i forordningen gis virkning fra 30. oktober 2022. En nærmere beskrivelse av regelverket kan leses her.

Lufthavner

Den nye forordningen (EU) 2022/208 endrer forordning (EU) nr. 139/2014 om sertifisering av flyplasser, og endringen gjennomføres i norsk rett i forskrift om sertifisering av flyplasser mv (BSL E 1-3). Reglene i forordningen gis virkning fra 1. august 2022. En nærmere beskrivelse av regelverket kan leses her.

Publisert: 15.03.2022