Hopp til innhold

Internasjonale flygninger til Svalbard

Luftfartstilsynet kan igjen vurdere søknader om internasjonale flyginger til Svalbard lufthavn Longyear.

Siden 2020 har det av hensyn av helse- og redningsberedskapen på Svalbard ikke vært gitt tillatelser til ikke-regelbundne flyginger til/fra Svalbard lufthavn Longyear. Etter endringer i covid-19-forskriften som trådte i kraft midnatt 1. mars 2022, har Samferdselsdepartementet nå opphevet den midlertidige instruksen som har begrenset internasjonal flytrafikk til/fra Svalbard lufthavn Longyear.

Dette innebærer at Luftfartstilsynet igjen vil vurdere søknader om internasjonale ikke-regelbundne flyginger til/fra Svalbard.

Publisert: 02.03.2022