Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Nasjonal gjennomføring av Part 21 Light

Luftfartstilsynet har 17. november 2022 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer ...

13.12.2022

Forskrifter som oppretter permanente restriksjonsområder over Stureterminalen, Kollsnes og Tjeldbergodden

I november fastsatte Luftfartstilsynet tre forskrifter gjeldende restriksjonsområder i luftrommet over flere av Equinors terminaler og anlegg.

05.12.2022

Forskrift som gjør endringer i BSL G 1-3, og som opphever BSL G 6-1 og BSL G 8-1

04.11.2022

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/116 i norsk rett – «Common Project 1»

Luftfartstilsynet fastsatte 11. juli 2022 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/116 i norsk rett, som del av EØS-avtalen.

02.09.2022

Midlertidig restriksjonsområde i luftrommet under Arendalsuka 2022

Forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde i luftrommet i forbindelse med Arendalsuka 2022.

03.08.2022

Permanent restriksjonsområde over Forsvarets stasjon Vardø er vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø. Forskriften trer i kraft 1. september...

19.07.2022

Ny forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. (BSL G 1-3)

04.07.2022

Permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud er vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av et permanent restriksjonsområde EN R117 over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud.

20.06.2022
Side