Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

International flights to Svalbard

The Civil Aviation Authority may again consider applications for international flights to Svalbard Airport Longyear.

02. mar 2022

Internasjonale flygninger til Svalbard

Luftfartstilsynet kan igjen vurdere søknader om internasjonale flyginger til Svalbard lufthavn Longyear.

02. mar 2022

Endret klageinstans for enkeltvedtak om legeattester

Luftfartstilsynet vedtok 26.1.2022 forskrift om endring av forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetn...

28. jan 2022

Utsettelse av nye krav til ytere av lufttrafikktjenester, endring av § 1a i BSL G 1-3

28. jan 2022

«Fuel/energy planning and management» – gjennomføring av forordning (EU) 2021/1296 i nasjonal forskrift

21. jan 2022

Ny gebyrforskrift for 2022

Samferdselsdepartementet vedtok den 14. januar 2022 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2022. Forskriften trer i kraft 20. januar 2022 og erstatter fo...

18. jan 2022

Ny forskrift om luftromsorganisering

BSL G 4-1

22. des 2021

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (heretter BSL D 5-1) ble vedtatt 14. mai 2019. Luftfartstilsynet vedtok i desember 2020 vis...

14. des 2021
Side