Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Permanent restriksjonsområde over Forsvarets stasjon Vardø er vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø. Forskriften trer i kraft 1. september...

19. jul 2022

Ny forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. (BSL G 1-3)

04. jul 2022

Permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud er vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av et permanent restriksjonsområde EN R117 over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud.

20. jun 2022

Askeforskriften er opphevet

Luftfartstilsynet vedtok 9.6.2022 forskrift om oppheving av forskrift om prosedyrer ved operasjon av luftfartøy i luftrom med potensiell forekomst av vulkansk ask...

20. jun 2022

Gjennomføring av nye felleseuropeiske regler om allværsoperasjoner m.m. i norsk rett

Luftfartstilsynet fastsatte 11. mars 2022 en forskrift som gjennomfører forordningene (EU) 2021/2237, 2021/2227 og 2022/208 direkte i norsk rett. Forordningene ut...

15. mar 2022

International flights to Svalbard

The Civil Aviation Authority may again consider applications for international flights to Svalbard Airport Longyear.

02. mar 2022

Internasjonale flygninger til Svalbard

Luftfartstilsynet kan igjen vurdere søknader om internasjonale flyginger til Svalbard lufthavn Longyear.

02. mar 2022

Endret klageinstans for enkeltvedtak om legeattester

Luftfartstilsynet vedtok 26.1.2022 forskrift om endring av forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetn...

28. jan 2022
Side