Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Internasjonale flygninger til Svalbard

Luftfartstilsynet kan igjen vurdere søknader om internasjonale flyginger til Svalbard lufthavn Longyear.

02.03.2022 12.40.45

Endret klageinstans for enkeltvedtak om legeattester

Luftfartstilsynet vedtok 26.1.2022 forskrift om endring av forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetn...

28.01.2022 14.54.04

Utsettelse av nye krav til ytere av lufttrafikktjenester, endring av § 1a i BSL G 1-3

28.01.2022 10.36.20

«Fuel/energy planning and management» – gjennomføring av forordning (EU) 2021/1296 i nasjonal forskrift

21.01.2022 13.47.24

Ny forskrift om luftromsorganisering

BSL G 4-1

22.12.2021 12.21.16

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (heretter BSL D 5-1) ble vedtatt 14. mai 2019. Luftfartstilsynet vedtok i desember 2020 vis...

14.12.2021 11.10.12

Nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2021/1963 som endrer forordning (EU) nr. 1321/2014

Luftfartstilsynet har 8. desember 2021 vedtatt en endringsforskrift til forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften).

09.12.2021 12.28.46

Gjennomføring av forordning (EU) 2021/1338 i nasjonal forskrift

Luftfartstilsynet fastsatte 9. september en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2021/1338 direkte i norsk rett.

13.09.2021 16.11.23
Side