Hopp til innhold

Webinar om RMZ og TMZ for Kjeller og Oslo

RMZ/TMZ Kjeller og Oslo
RMZ/TMZ Kjeller og Oslo Foto: SkyDemon

Webinaret ble gjennomført 11. april 2024. Der gikk vi gjennom hvordan det blir med bruk av transponder og radio i luftrommet over Oslo og Kjeller. De nye forskriftene, som er planlagt å tre i kraft fra mai 2024.

 

Viktige punkter fra webinaret

  • Luftfartstilsynet har besluttet å opprette to kombinerte radio- og transponderpåbudssoner i luftrommet over Oslo og Kjeller, benevnt som «Oslo RMZ/TMZ» og «Kjeller RMZ/TMZ», effektivt fra 1. mai 2024. Dette er for å forbedre flysikkerheten i disse områdene på grunn av et sammensatt trafikkbilde og stor trafikktetthet.
  • Radio- og transponderpåbudssonene har en vertikal utstrekning fra bakken/vannet og opp til undersiden av overliggende kontrollert luftrom, med horisontale utstrekninger definert av spesifikke koordinater.
  • Påbudene gjelder ikke for ubemannede luftfartøy eller modellfly, samt luftsportsaktiviteter som hangglidere, paraglidere, speedglidere m.m. Andre luftromsbrukere kan søke Luftfartstilsynet om dispensasjon fra påbudene.
  • I de opprettede sonene er det krav om å ha og bruke transponder i samsvar med SERA.6005 (b), og fartøysjefer som gjennomfører VFR- eller IFR-flyging må opprettholde uavbrutt luft-til-bakke talekommunikasjonsvakt på angitte frekvenser.
  • Det anbefales bruk av synlighetsteknologi ADS-L for alle luftromsbrukere i ikke-kontrollert luftrom.

Spørsmål og svar

Spørsmål Svar
Det er veldig få ballonger som har tilgang til transponder 1. mai. Radio er uproblematisk.    Ja, men vi har åpning for å søke om dispensasjon.  
Jeg fant bare utkastet til forskrift, og der er det inntak for hanglider, paraglider ol. Gjelder det fortsatt? HG/PG er ikke omfatter per i dag. Vi antar at utkastet til forskrift kan gjøres tilgjengelig i neste uke. Vi ønsker å vurdere eventuelle innspill vi får under dette webinaret.
Vil ADS-L (SafeSky), fylle kravet for TMZ i områdene? Nei, elektronisk synlighet vil ikke oppfylle kravet til transponder per i dag. Vi følger nøye hvordan teknologien utvikler seg.
Vil ADS-L mobile bli akseptert løsning? Vil ATC identifisere aktører som benytter ADS-L? Om så; hva er riktig fraseologi for identifisering av fartøy via ADS-L? Per i dag er ADS-L ikke synlig for lufttrafikktjenesten. Derfor er det krav til vanlig transponder.  Se gjerne vårt webinar om elektronisk synlighet
Vil varmluftballonger omfattes?  Hvis ja hvorfor? Vi flyr kun dagtid i VMC og i lette vinder. Vi er meget synlige og beveger oss altså meget langsomt.  Varmluftsballonger er omfattet per i dag. Det vil være mulighet for dispensasjon fra kravene. Det er nok veldig relevant i denne sammenhengen.
Hvilke krav er det til bruk av radio i RMZ? Det er krav til både flytelefonisertifikat og språk påtegning når det er krav til bruk av radio som i RMZ. Se gjerne også AIC N Endring i språkkrav for flyging i Norge. 

Forbehold

Siden disse forskriftene ikke er endelig vedtatt, kan det komme endringer og justeringer. Dette betyr at endelig versjon og tolkning av forskriften kan endre seg. Når forskriften er vedtatt blir den tilgjengelig i Lovdata sammen med veiledningsmaterialet. 

Lenker til vedtatt regelverk

Forskrift om opprettelse av radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Oslo, Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud

Forskrift om opprettelse av radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Kjeller, Oslo og Akershus

Andre spørsmål

Har du ytterligere spørsmål eller innspill. Send oss gjerne disse på e-post til postmottak@caa.no