Hopp til innhold

Høring – Søknad om fastsettelse av RMZ og TMZ over Oslo og Kjeller

Politiets helikoptertjeneste har søkt om opprettelse av en permanent radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Oslo og Kjeller. Kjeller Aero Senter AS har søkt om opprettelse av en permanent radiopåbudssone i luftrommet over Kjeller flyplass.

Luftfartstilsynet ønsker å få til en helhetlig regulering, og behandler derfor søknadene samlet.

Luftfartstilsynets høringsbrev, utkast til forskrift og søknadene som er gjenstand for høring, ligger vedlagt.

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no.

Merk høringsinnspill med ref.: 22/02005

Høringsfristen er 31. august 2023.

Publisert: 22.05.2023