Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Ny forskrift om luftfart på Svalbard og i andre polare områder

Samferdselsdepartementet vedtok den 17. august 2021 forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og andre polare områder (BSL D 1-9).

18. aug 2021

Nytt regelverk for standard bakgrunnssjekk

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift som endrer forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (BSL-SEC). Nytt kapittel IV a etablerer ut...

06. jul 2021

Nytt regelverk for nasjonale luftfartøy

Luftfartstilsynet har vedtatt to nye forskrifter som har stor betydning for de som eier norske luftfartøy som ikke er EASA-sertifisert. De nye forskriftene gjelde...

01. jul 2021

Feil i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Luftfartstilsynet har ved gjennomgang av forskrift 2014-07-15 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1, oppdaget feil eller ...

22. jun 2021

Oppheving av forskrifter på luftfartsområdet

Luftfartstilsynet fastsatte 10. juni 2021 forskrift om oppheving av forskrifter på luftfartsområdet.

16. jun 2021

Nasjonal gjennomføring av endringsforordninger som endre forordning (EU) nr. 1321/2014, forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) nr. 2015/640

Luftfartstilsynet har 19. mai 2021 vedtatt en endringsforskrift til følgende forskrifter: forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlike...

04. jun 2021

Endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) – flygekontrolltjenestens fritak for ansvar for terrengseparasjon overfor enkelte operatører

Luftfartstilsynet fastsatte 21. mai en forskrift som gjør en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1). Endringen er knyttet til flygekontrolltjeneste...

27. mai 2021

Endring av forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere - klage på terminering/bortvisning fra institusjonell trening

Luftfartstilsynet fastsatte 26. april 2021 en forskrift som endrer forskrift av 17. juni 216 nr. 710 om utdanning og sertifisering av flygeledere. Forskriftsendri...

12. mai 2021
Side