Permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud er vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av et permanent restriksjonsområde EN R117 over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2022.

Formålet med restriksjonsområdet er å beskytte samfunnskritisk infrastruktur og ivareta flysikkerheten i forbindelse med operasjoner knyttet til Oslo helikopterplass Taraldrud (ENTX), som er lokalisert på beredskapssenteret.

Grunnlaget for opprettelsen av restriksjonsområdet er forskrift 14. desember 2021 nr. 3530 om luftromorganisering § 17, jf. § 4. Restriksjonsområdet innebærer forbud mot all flygning innenfor området. Flygeforbudet gjelder all luftfart inkludert flyging med ubemannede luftfartøy og modellfly. Flygeforbudet gjelder ikke for flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- eller redningsoppdrag, eller for flyging etter Avtalen om det åpne luftrom. Operatører kan søke politiet eller Luftfartstilsynet om særskilt tillatelse til flyging i restriksjonsområdet.

Les forskriften her. Les AIC her.

Publisert: 20. jun 2022