Hopp til innhold

Permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud er vedtatt

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om etablering av et permanent restriksjonsområde EN R117 over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2022.

Formålet med restriksjonsområdet er å beskytte samfunnskritisk infrastruktur og ivareta flysikkerheten i forbindelse med operasjoner knyttet til Oslo helikopterplass Taraldrud (ENTX), som er lokalisert på beredskapssenteret.

Grunnlaget for opprettelsen av restriksjonsområdet er forskrift 14. desember 2021 nr. 3530 om luftromorganisering § 17, jf. § 4. Restriksjonsområdet innebærer forbud mot all flygning innenfor området. Flygeforbudet gjelder all luftfart inkludert flyging med ubemannede luftfartøy og modellfly. Flygeforbudet gjelder ikke for flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- eller redningsoppdrag, eller for flyging etter Avtalen om det åpne luftrom. Operatører kan søke politiet eller Luftfartstilsynet om særskilt tillatelse til flyging i restriksjonsområdet.

Les forskriften her. Les AIC her.

Publisert: 20.06.2022