Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Endringer i forskrift om helikopter offshoreoperasjoner og forskrift om luftfartsoperasjoner

Luftfartstilsynet vedtok den 23. november 2020 forskrift om endring av forskrift om helikopter offshoreoperasjoner og forskrift om luftfartsoperasjoner.

25.11.2020

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 2020/1477 («slotswaiver») i norsk rett

30. oktober 2020 fastsatte Samferdselsdepartementet forskrift om endring i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfa...

09.11.2020

Endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

Luftfartstilsynet fastsatte 2. november en forskrift som gjør en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1).

05.11.2020

Gjennomføring av forordningene (EU) 2020/469 og (EU) 2020/1177 i nasjonal forskrift

Luftfartstilsynet fastsatte 28. september en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordningene (EU) 2020/469 og (EU) 2020/1177 direkte i norsk rett.

02.10.2020

Tiltak fra EU-kommisjonen - koronapandemien

Lavere etterspørsel, stenging av grenser og andre midlertidige restriksjoner for luftfarten innad i EU, og mellom EU og store internasjonale markeder, har medført...

30.06.2020

Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR-transponder med ADS-B

Utbruddet av covid-19 har ført til store utfordringer for luftfarten. Som en konsekvens av dette har EU-Kommisjonen foretatt flere endringer og tilpasninger i fel...

25.06.2020

Vedtatt forskrift om sivil Statsluftfart

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om sivil statsluftfart med offentligrettslig formål mv.

08.06.2020

Informasjon om utsettelse av regelverk

EU-kommisjonen vurderer i samråd med luftfartsmyndighetene i EU/EØS-statene, å utsette ikrafttredelse for flere aktuelle forordninger. Årsaken til dette er den ek...

19.05.2020
Side