Hopp til innhold

Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 2020/1477 («slotswaiver») i norsk rett

30. oktober 2020 fastsatte Samferdselsdepartementet forskrift om endring i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfa...

09. nov 2020

Endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

Luftfartstilsynet fastsatte 2. november en forskrift som gjør en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1).

05. nov 2020

Gjennomføring av forordningene (EU) 2020/469 og (EU) 2020/1177 i nasjonal forskrift

Luftfartstilsynet fastsatte 28. september en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordningene (EU) 2020/469 og (EU) 2020/1177 direkte i norsk rett.

02. okt 2020

Tiltak fra EU-kommisjonen - koronapandemien

Lavere etterspørsel, stenging av grenser og andre midlertidige restriksjoner for luftfarten innad i EU, og mellom EU og store internasjonale markeder, har medført...

30. jun 2020

Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR-transponder med ADS-B

Utbruddet av covid-19 har ført til store utfordringer for luftfarten. Som en konsekvens av dette har EU-Kommisjonen foretatt flere endringer og tilpasninger i fel...

25. jun 2020

Vedtatt forskrift om sivil Statsluftfart

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om sivil statsluftfart med offentligrettslig formål mv.

08. jun 2020

Informasjon om utsettelse av regelverk

EU-kommisjonen vurderer i samråd med luftfartsmyndighetene i EU/EØS-statene, å utsette ikrafttredelse for flere aktuelle forordninger. Årsaken til dette er den ek...

19. mai 2020

Endring BSL G 1-3

Endring av BSL G 1-3 - forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt...

11. mar 2020
Side