Nytt om regelverk

Her finner du informasjonsartikler om regelverk.

Vedtatt forskrift om sivil Statsluftfart

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om sivil statsluftfart med offentligrettslig formål mv.

08. jun 2020

Informasjon om utsettelse av regelverk

EU-kommisjonen vurderer i samråd med luftfartsmyndighetene i EU/EØS-statene, å utsette ikrafttredelse for flere aktuelle forordninger. Årsaken til dette er den ek...

19. mai 2020

Endring BSL G 1-3

Endring av BSL G 1-3 - forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt...

11. mar 2020

Endringer i forskrifter om avgift på flysikringstjenester og bruk av lufthavner

Samferdselsdepartementet har vedtatt enkelte endringer i forskrifter knyttet til avgifter på flysikringstjenester og avgifter for bruk av lufthavner. Nedenfor kan...

22. jan 2020

Forskrift om nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2018/1042 – regler om motvirkning av rus mv. og regler om TAWS for visse fly som veier 5700kg eller mindre

Luftfartstilsynet har 13. november 2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Forskriften gjennomf...

19. nov 2019

Forskrift om nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2019/1387

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1387 i norsk rett (nasjonal...

18. nov 2019

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). ...

22. okt 2019

Forskrift om luftfart med seilfly og oppdatering av regler om EFB for annen luftfart

Samferdselsdepartementet har vedtatt forskrift om luftfart med seilfly. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/1976 og forordning (EU) 2018/1975 i norsk re...

31. mai 2019
Side