Hopp til innhold

Endret klageinstans for enkeltvedtak om legeattester

Luftfartstilsynet vedtok 26.1.2022 forskrift om endring av forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2) og forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3).

Endringsforskriften endrer klageinstans for enkeltvedtak som gjelder legeattester i hhv. § 8 og § 10 i forskriftene.

Bakgrunnen for endringen er behovet for å korrigere angivelsen av klageorgan i forskriftene. Før endringen var det Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet som var angitt som klageorgan for enkeltvedtak om legeattester. Det er imidlertid klart at det er Helseklage som faktisk har kompetanse til å behandle disse klagene, og som formelt skulle vært oppgitt som klageinstans. Helseklage behandler allerede klager på enkeltvedtak truffet av Luftfartstilsynet om legeattester ved sertifisering av flygeledere og besetningsmedlemmer.

Endringen er dermed kun en teknisk endring, som ikke medfører endringer i rettigheter og plikter for den som søker om eller innehar legeattest.

Endringsforskriften finner du her

Se også informasjon om saksbehandling og fremgangsmåten ved klage på vedtak truffet av Luftfartstilsynet

Publisert: 28.01.2022