Hopp til innhold

Internasjonale avtaler: Bilateral Aviation Safety Agreements (BASA)

En bilateral luftfartssikkerhetsavtale (BASA) er signert mellom EU og et land utenfor EU. Det brukes når samarbeidet mellom de to sidene tar sikte på å gjensidig akseptere hverandres sertifikater. 

For at Norge kan benytte seg av disse typer avtalene må det inngås en «Working Arrangement» (WA) mellom Norge og det aktuelle tredjelandet.

En Working Arrangement (WA) muliggjør at BASA mellom EU og tredjeland, også skal gjelde for Norge.   

MAG står for Maintenance Annex Guidance. TIP står for Technical Implementation Procedure. Disse dokumentene inneholder detaljert prosedyre for implementering av omfang av BASA avtalen. 

Norge har en BASA med USA. 

Norge har en WA med følgende: Canada, Brasil, Japan og UK.
 

United States of America

Canada

Brasil

Japan

The United Kingdom