Endringer i regelverket

Her finner du en fortløpende oversikt over alle endringer i regelverket fra 1. januar 2017 og fremover.

2019

2018

2017