Endringer i regelverket

Her finner du en fortløpende oversikt over alle endringer i regelverket fra 1. januar 2017 og fremover.

2020

2019

2018

2017

 

– vedtatt 24. juni 2020

 

Forskrift om endring i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder