Hopp til innhold

Endringer i regelverket

Her finner du en fortløpende oversikt over alle endringer i regelverket fra 1. januar 2017 og fremover.

2024

Forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde rundt Grøtsund - Lovdata – vedtatt 5. juni 2024

Forskrift om opprettelse av et midlertidige restriksjonsområde i luftrommet over Elvenes, Salangen kommune, Troms - Lovdata – vedtatt 25. mai 2024

Forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde, Narvik kommune, Nordland - Lovdata – vedtatt 20. april 2024

Forskrift om opprettelse av radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Kjeller, Oslo og Akershus - Lovdata – vedtatt 20. april 2024

Forskrift om opprettelse av radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Oslo, Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud - Lovdata – vedtatt 20. april 2024

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner og endring i forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer - Lovdata – vedtatt 11. april 2024

Forskrift om endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (BSL D 5-1) – vedtatt 5. april 2024

Forskrift om sportsflyging (BSL D 4-8) – vedtatt 21. mars 2024

Forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområder ved Takvatnet, Troms – vedtatt 15. mars 2024

Forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde rundt Grøtsund, Troms – vedtatt 15. mars 2024

Forskrift om fordeling av tidsluker (slots) på lufthavner – vedtatt 5. mars 2024

Forskrift om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde i Vestfjorden – vedtatt 4. mars 2024

Forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder i Troms og Finnmark – vedtatt 26. februar 2024

Forskrift om maksimalt overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 – vedtatt 15. februar 2024

Forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder i Andøya kontrollsone og terminalområde, Nordland og Troms – vedtatt 12. februar 2024

Forskrift om endring i forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS – vedtatt 25. januar 2024

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 17. januar 2024

2023

Forskrift om endring i forskrift om avgiftssats for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS – vedtatt 22. desember 2023

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. – vedtatt 21. desember 2023

Forskrift om endring i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder – vedtatt 19. desember 2023

Forskrift om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Nordic Response 2024 – vedtatt 13. desember 2023

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 13. desember 2023

Forskrift om endring i forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS – vedtatt 12. desember 2023

Forskrift om endring i forskrift om avgift på flysikringstjenester – vedtatt 7. desember 2023

Forskrift om endring i forskrift om opprettelse av to permanente restriksjonsområder, EN R119 Porsgrunn og EN R120 Rafnes, over industrianleggene ved Frierfjorden, Vestfold og Telemark – vedtatt 16. november 2023

Forskrift om endring i forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer og forskrift om krav til lufttrafikktjeneste og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. – vedtatt 16. november 2023

Forskrift om endring i forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy og om krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon – vedtatt 16. november 2023

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 14. november 2023

Forskrift om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde i Vestfjorden – vedtatt 29. september 2023

Forskrift om opprettelse av to permanente restriksjonsområder, EN R119 Porsgrunn og EN R120 Rafnes, over industrianleggene ved Frierfjorden, Vestfold og Telemark – vedtatt 22. september 2023

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 21. september 2023

Forskrift om endring i forskrift om klagenemnd for passasjertransport (transportklagenemndforskriften) – vedtatt 18. september 2023

Forskrift om endring i forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften) – vedtatt 3. august 2023

Forskrift om endring i forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften) – vedtatt 14. september 2023

Forskrift 25. juli 2023 nr. 1287 om opprettelse av permanent restriksjonsområde over Arendal sentrum EN R121

Forskrift 31. mai 2023 nr. 757 om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde i Vestfjorden

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 20. april 2023

Forskrift 4. april 2023 nr. 482 om opprettelse av radiopåbudssone «Geiteryggen RMZ» ved Skien flyplass, Geiteryggen

Forskrift om endring i forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. – vedtatt 27. mars 2023

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 23. mars 2023

Forskrift om endring i forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, Øygarden kommune, Vestland og forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden, Aure kommune, Møre og Romsdal – vedtatt 20. mars 2023

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 7. mars 2023

Forskrift om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring – vedtatt 22. februar 2023

Forskrift om endring i sertifiseringsforskriften og forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26 – vedtatt 22. februar 2023

Forskrift om endring i forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS – vedtatt 14. februar 2023

Forskrift om endring i forskrift om avgift på flysikringstjenester – vedtatt 23. januar 2023

Forskrift 17. januar 2023 nr. 58 om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

Forskrift om endring i forskrift om avgiftssats for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS – vedtatt 11. januar 2023

2022

Forskrift om endring i forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS – vedtatt 15. desember 2022

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 13. desember 2022

Forskrift om endring i forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2) – vedtatt 11. desember 2022

Forskrift 8. desember 2022 nr. 2116 om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder ved militærøvelsen Joint Viking 2023

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 1. desember 2022

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av flyplasser mv. – vedtatt 27. november 2022

Forskrift 24. november 2022 om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, Øygarden kommune, Vestland

Forskrift 24. november 2022 nr. om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Stureterminalen, Øygarden kommune, Vestland

Forskrift om endring i forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften) – vedtatt 17. november 2022

Forskrift 16. november 2022 nr. om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden, Aure kommune, Møre og Romsdal

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område – vedtatt 16. november 2022

Forskrift om endring i forskrift om luftdyktighets- og mijøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) – vedtatt 7. november 2022

Forskrift om endring i forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. og forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer mv. – vedtatt 26. oktober 2022

Forskrift 2. august 2022 nr. 1399 om etablering av midlertidig restriksjonsområde EN R132 over Arendal sentrum i forbindelse med Arendalsuka 15. til 19. august 2022

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 15. juli 2022

Forskrift om endring i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom mv. – vedtatt 11. juli 2022

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 11. juli 2022

Forskrift 28. juni 2022 nr. 1258 om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø, Troms og Finnmark

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 17. juni 2022

Forskrift 16. juni 2022 nr. 1029 om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m.

Forskrift 14. juni 2022 nr. 1019 om etablering av permanent restriksjonsområde EN R117 over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud, Nordre Follo kommune, Viken

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 10. juni 2022

Forskrift 9. juni 2022 nr. 993 om oppheving av forskrift om prosedyrer ved operasjon av luftfartøy i luftrom med potensiell forekomst av vulkansk aske (askeforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 19. mai 2022

Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfarshinder – vedtatt 8. april 2022

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område – vedtatt 21. mars 2022

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner, forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer og forskrift om sertifisering av flyplasser mv. – vedtatt 11. mars 2022

Forskrift om ikrafttredelse av bestemmelse om saksbehandlingstid i forskrift om klagenemnd for passasjertransport (transportklagenemndforskriften) – vedtatt 4. mars 2022

Forskrift om endring i regulations on restrictions for Russian flights – vedtatt 1. mars 2022

Regulations on restrictions for Russian flights – vedtatt 28. februar 2022

Forskrift 25. februar 2022 nr. 303 om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder i Bodø og Bardufoss kontrollsone og terminalområde

Forskrift 16. februar 2022 nr. 266 om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder ved militærøvelsen Cold Response 2022

Forskrift 12. februar 2022 nr. 2538 om oppheving av Regulations on obligations for air carriers in connection to international flights

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område – vedtatt 10. februar 2022

Forskrift om endring i forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner) – vedtatt 26. januar 2022 nr. 124

Forskrift om endring av forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2) og forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3) – vedtatt 26.1.2022.

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 14. januar 2022

Forskrift 14. januar 2022 nr. 65 om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

2021

Forskrift om endring i forskrift om avgift på flysikringstjenester – vedtatt 15. desember 2021

Forskrift 14. desember 2021 nr. 3530 om luftromsorganisering

Regulations 14 December 2021 No 3538 on obligations for air carriers in connection to international flights

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 8. desember 2021

Forskrift om endring i forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. – vedtatt 8. desember 2021

Forskrift om endring i forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk – vedtatt 8. desember 2021

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område – vedtatt 8. desember 2021

Forskrift 1. desember 2021 nr. 3358 om avgiftssats for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS 

Forskrift om endring i forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen og spesifikk kategori – vedtatt 30. november 2021

Forskrift 19. november 2021 nr. 3223 om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

Forskrift 4. november 2021 nr. 3149 om opprettelse av reserverte områder for fleksibel bruk av luftrommet i Sør-Norge

Forskrift om endring i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom – vedtatt 29. oktober 2021

Forskrift om endring i forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner) – vedtatt 22. september 2021

Forskrift om endring i forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner) – vedtatt 9. september 2021

Forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og andre polare områder – vedtatt 17. august 2021

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av flyplasser mv. – vedtatt 5. juli 2021

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 28. juni 2021

Forskrift 25. juni 2021 nr. 2246 om nasjonal sertifisering av luftfartøy

Forskrift 25. juni 2021 nr. 2245 om eksport av luftfartøy, flymotor og flypropell

Forskrift 25. juni 2021 nr. 2247 om kontinuerlig luftdyktighet for nasjonalt sertifiserte luftfartøy

Forskrift om oppheving av forskrifter på luftfartsområdet – vedtatt 10. juni 2021

Forskrift om endring i forskrift om luftfart på Svalbard – vedtatt 8. juni 2021

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 3. juni 2021

Forskrift om endring i vedlikeholdsforskriften, sertifiseringsforskriften og forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26 – vedtatt 21. mai 2021

Forskrift om endring i forskrift om lufttrafikkledelse og forskrift om endring i forskrift om lufttrafikkledelse – vedtatt 21. mai 2021

Forskrift om oppheving av instruks for luftfartstilsynet – vedtatt 10. mai 2021

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 26. april 2021

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer – vedtatt 26. april 2021

Forskrift om endring i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere – vedtatt 26. april 2021

Forskrift om endring i forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret – vedtatt 26. april 2021

Forskrift om endring i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom – vedtatt 29. mars 2021

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 22. mars 2021

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 16. mars 2021

Forskrift om endring i forskrift om lufttransporttjenester i EØS – vedtatt 12. mars 2021

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område – vedtatt 9. mars 2021

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av flyplasser mv. – vedtatt 2. mars 2021

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 25. februar 2021

Forskrift 23. februar 2021 nr. 526 om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

Forskrift 15. februar 2021 nr. 524 om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy

Forskrift 27. januar 2021 nr. 225 om avgiftssats for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS

Forskrift om endring i forskrift om luftromsorganisering – vedtatt 11. januar 2021

 

2020

Forskrift om endring i forskrift om visse aspekter ved luftfartssikkerhet med hensyn til Storbritannias uttreden fra EU – vedtatt 30. desember 2020

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 22. desember 2020

Forskrift 21. desember 2020 om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

Forskrift om endring i forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk – vedtatt 18. desember 2020

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 15. desember 2020

Forskrift om endring i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom – vedtatt 12. desember 2020

Kunngjøring av innsending av forskrift 19. april 2016 nr. 400 om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel, jf. EØS-høringsloven – vedtatt 2. desember 2020

Forskrift 26. november 2020 om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

Forskrift 25. november 2020 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori

Endring av forskrift om helikopter offshoreoperasjoner og forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 23. november 2020

Forskrift om endring i forskrift om lufttrafikkledelse – vedtatt 12. november 2020

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 3. november 2020

Forskrift om endring i forskrift om lufttrafikkledelse – vedtatt 2. november 2020

Forskrift om endring av forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område – vedtatt 30. oktober

Forskrift om endring i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder – vedtatt 16. oktober

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 14. oktober 2020

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer, forskrift om luftfart med seilfly og forskrift om luftfart med ballong – vedtatt 14. oktober 2020

Forskrift om endring i Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway – vedtatt 7. oktober 2020

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 1. oktober 

Forskrift om endring i forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner), forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer, forskrift om sertifisering av flyplasser mv. og forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring – vedtatt 29. september 2020

Midlertidig forskrift om endring i forskrift om klagenemnd for passasjertransport – vedtatt 12. august 2020

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 4. august 2020 

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 8. juli 2020

Forskrift om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring – vedtatt 24. juni 2020 

Forskrift om endring i forskrift om lufttransporttjenester i EØS – vedtatt 22. juni 2020

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 18. juni 2020

Forskrift om oppheving av forskrift om godkjenning av simulatorer for fly og helikopter – vedtatt 8. juni 2020

Lov om endring i luftfartsloven (akkreditering) – vedtatt 29. mai 2020

Gebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet – vedtatt 29. mai 2020

Forskrift 26. mai 2020 om sivil statsluftfart med offentligrettslig formål

Forskrift 11. mai 2020 om oppheving av Safety and operational directive – Airbus Helicopters EC225LP and AS332L2 – Limitations of operations due to a fatal accident in Norway on 29 April 2016 

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer – vedtatt 11. mai 2020

Forskrift om endring i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere – 7. mai 2020

Forskrift 15. april 2020 nr. 799 om oppheving av forskrift om opprettelse av restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging

Forskrift 6. april 2020 nr. 793 om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område – vedtatt 3. april 2020

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 24. mars 2020

Forskrift om endring i forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften) – vedtatt 20. mars 2020

Forskrift 14. mars 2020 om opprettelse av restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging

Forskrift 13. mars 2020 om fritak fra betalingsplikt etter forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS som følge av koronakrisen

Forskrift 11. mars 2020 om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner

Forskrift om endring i forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften) – vedtatt 9. mars 2020

Forskrift om endring i forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, og endring i andre forskrifter – vedtatt 2. mars 2020

Forskrift om sats for startavgift for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS – vedtatt 27. februar 2020

Forskrift om endring i diverse forskrifter knyttet til innlemmelse av forsvarsundersøkelser i ansvarsområdet til Statens havarikommisjon – vedtatt 26. februar 2020

Forskrift om endring i forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. og forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart – vedtatt 19 februar 2020

Forskrift om endring i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom – vedtatt 8. januar 2020

 

2019

Forskrift 20. desember 2019 nr. 2137 om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS 

Forskrift om endring i forskrift om avgift på flysikringstjenester – vedtatt 20. desember 2019

Forskrift om endring i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom – vedtatt 20. desember 2019

Forskrift 20. desember 2019 nr. 2098 om avgiftssats for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS i 2020

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 19. desember 2019

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer – vedtatt 18. desember 2019

Forskrift om endring i forskrift om overgangsregler for lufttransporttjenester mellom EØS og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (Storbritannia) med hensyn til Storbritannias uttreden fra EU uten en utmeldelsesavtale som inneholder en overgangsordning – vedtatt 19. november 2019

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 13. november 2019

Forskrift 8. november 2019 nr. 1484 om sats for sikkerhets- og passasjeravgift ved lufthavner drevet av Avinor AS i 2020

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 29. oktober 2019

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften) – vedtatt 4. oktober 2019 nr. 1305

Forskrift om endring i forskrift om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser – vedtatt 30. august 2019 

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 15. juli 2019 nr. 1009

Forskrift om endring i forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften) – vedtatt 12. juli 2019 nr. 1003

Forskrift om endring i forskrift om lufttransporttjenester i EØS – vedtatt 11. juli 2019 nr. 999

Forskrift 10. juli 2019 nr. 994 om overgangsregler for lufttransporttjenester mellom EØS og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (Storbritannia) med hensyn til Storbritannias uttreden fra EU uten en utmeldelsesavtale som inneholder en overgangsordning

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer – vedtatt 19. juni 2019 nr. 849

Forskrift om endring i forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk – vedtatt 14. juni 2019 nr. 725

Forskrift 15. mai 2019 nr. 663 om luftfart med seilfly

Forskrift 14. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 15. april 2019 nr. 719

Forskrift om opphevelse av forskrift om flygeskoler, registrerte fasiliteter (RFs) for flygende personell (BSL C 10-1a) – vedtatt 11. april 2019 nr. 497

Forskrift 11. april 2019 nr. 491 om opprettelse av restriksjonsområde for militærøvelsen Arctic Challenge Exercise 2019, Troms

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 2. april 2019 nr. 486

Forskrift om endring i forskrift om lufttrafikkledelse – vedtatt 8. april 469

Forskrift 8. april 2019 nr. 468 om visse aspekter ved luftfartssikkerhet med hensyn til Storbritannias uttreden fra EU

Forskrift 21. mars 2019 nr. 268 om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ved filminnspilling, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer – vedtatt 1. mars 2019 nr. 176

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 15. februar 2019 nr. 134

Forskrift om endring i forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy og i forskrift om luftromsorganisering – vedtatt 15. februar 2019 nr. 120

Forskrift om endring i forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26 – vedtatt 8. februar 2019 nr. 74

Forskrift 16. januar 2019 nr. 25 om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer – vedtatt 15. januar 2019 nr. 24

 

2018

Forskrift 20. desember 2018 nr. 2202 om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

Forskrift 20. desember 2018 nr. 2199 om endring i forskrift om avgift på flysikringstjenester 

Forskrift 13. desember 2018 nr. 2003 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise

Forskrift 5. desember 2018 nr. 1807 om opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler

Forskrift 23. november 2018 nr. 1744 om endring i forskrift om klagenemnd for passasjertransport (transportklagenemndforskriften)

Forskrift 21. november 2018 nr. 1732 om endring i forskrift om charter- og taxiflyging fra og til norsk område

Forskrift 16. november 2018 nr. 1714 om endring i forskrift om luftromsorganisering

Forskrift 1. november 2018 nr. 1655 om avgiftssatser for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS i 2019 

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven – vedtatt 31. oktober 2018 nr. 2278

Forskrift 31. oktober 2018 nr. 1660 om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. 

Forskrift 30. oktober 2018 nr. 1636 om endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

Forskrift 25. oktober 2018 nr. 1614 om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2019 

Forskrift 18. oktober 2018 nr. 1583 om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture 2018 – amfibieoperasjoner 

Forskrift 16. oktober 2018 om endring i forskrift om luftromsorganisering 

Forskrift 24. september 2018 nr. 1407 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse

Forskrift 17. september 2018 nr. 1339 om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på kortbanelufthavner

Forskrift 17. september 2018 nr. 1337 om endring i forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.

Forskrift om endring i forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste – vedtatt 9. august 2018 nr. 1227

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 10. juli 2018 nr. 1198

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 27. juni 2018 nr. 1053

Forskrift om endring i forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste – vedtatt 25. juni 2018 nr. 1022

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 20. Juni 2018 nr. 924

Forskrift 20. juni 2018 nr. 923 om helikopter offshoreoperasjoner – ny forskrift

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av flyplasser mv. – vedtatt 7. Juni 2018 nr. 856

Forskrift 7. Juni 2018 nr. 836 om luftfart med ballong – ny forskrift

Forskrift 30. mai 2018 nr. 781 om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture 2018, Hedmark, Buskerud, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland

Forskrift om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring – vedtatt 2. mai 2018 nr. 669

Forskrift om endring i forskrift om trafikkflytstyring – vedtatt 4. april 2018 nr. 529

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer – vedtatt 23. mars 2018 nr. 483

Forskrift om endring i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere, forskrift om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS, forskrift om flytelefonistsertifikat (flytelefonistforskriften) BSL C 5-2a, forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer, forskrift om lufttrafikkledelse og forskrift om radiotelefoniprosedyrer – vedtatt 28. februar 2018  nr. 287

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 1. februar 2018 nr. 131

Forskrift 22. januar 2018 nr. 93 om gebyr til Luftfartstilsynet mv. – ny forskrift

Endring i Safety and operational directive – Airbus Helicopters EC225LP and AS332L2 – Limitations of operations due to a fatal accident in Norway on 29 April 2016 – vedtatt 3. januar 2018 nr. 1

 

2017

Forskrift om endring i forskrift om lufttransporttjenester i EØS – vedtatt 18. desember 2017

Forskrift 20. desember 2017 nr. 2329 - Regulations on observation flights conducted under the Treaty on Open Skies – ny forskrift

Forskrift 20. desember 2017 nr. 2327 om avgiftssatser for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS i 2018 – ny forskrift

Forskrift om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise – vedtatt 4. desember 2017 nr. 1915

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. – vedtatt 30. oktober 2017 nr. 1772

Forskrift om endring i forskrift om charter- og taxiflyging fra og til norsk område – vedtatt 7. november 2017 nr. 1730

Forskrift om endring i forskrift om luftfartsoperasjoner – vedtatt 31. oktober 2017 nr. 1715

Forskrift 1. november 2017 nr. 1705 om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2018 – ny forskrift

Forskrift om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring – vedtatt 30. oktober 2017 nr. 1690

Forskrift om endring i forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS og forskrift om avgift på flysikringstjenester – vedtatt 30. oktober 2017 nr. 1669

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven – vedtatt 14. august 2017 nr. 1639

Forskrift 20. Juli 2017 nr. 1209 - Safety and operational directive – Airbus Helicopters EC225LP and AS332L2 – Limitations of operations due to a fatal accident in Norway on 29 April 2016 – ny forskrift

Forskrift 21. juni 2017 nr. 824 - Ikraftsetting av lov 21. juni 2017 nr. 103 om endringar i luftfartslova (restriksjonsområde) 

Lov 21. juni 2017 nr. 103 - Lov om endringar i luftfartslova (restriksjonsområde) 

Forskrift 22. mai 2017 nr. 657 om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. 

Forskrift 18. mai 2017 nr. 613 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise 

Forskrift 23. mars 2017 nr. 370 om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. 

Forskrift 17. mars 2017 nr. 354 om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring 

Forskrift 16. mars 2017 nr. 327 om endring i forskrift om avgift på flysikringstjenester 

Forskrift 3. mars 2017 nr. 286 om gebyr til Luftfartstilsynet mv. – forskriften er opphevet og erstattet med en ny forskrift

Forskrift 7. mars 2017 nr. 276 om endring i forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS 

Forskrift 24. februar 2017 nr. 220 om endring i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom 

Forskrift 24. januar 2017 nr. 73 om avgiftssatser for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS i 2017 – forskriften er opphevet og erstattet med ny forskrift

Forskrift 13. januar 2017 nr. 31 om endring i forskrift om generelle bestemmelser om utstedelse av luftfartssertifikater (BSL C 1-1a) 

Forskrift 2. januar 2017 nr. 8 om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.