Endringer i regelverket

Her finner du en fortløpende oversikt over alle endringer i regelverket fra 1. januar 2017 og fremover.

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017