Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

BSL A 1-11

16. jan 2019 - ATCO, Besetningsmedlemmer, Flyplasser, Generelle bestemmelser, Luftdyktighet, Luftfartsoperasjoner, Security

Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for sivil luftfart mv.

20. des 2018 - HMS

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS i 2019

01. nov 2018 - Gebyr og avgifter

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

31. okt 2018 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2019

25. okt 2018 - Gebyr og avgifter

Forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse

BSL G 1-3

24. sep 2018 - ATM/ANS

Forskrift om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på kortbanelufthavner

BSL D 1-3

17. sep 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om helikopter offshoreoperasjoner

BSL D 2-3

26. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

22. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om luftfart med ballong

BSL D 4-5 a

07. jun 2018 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

BSL A 1-2

22. jan 2018 - Gebyr og avgifter

Regulations on observation flights conducted under the Treaty on Open Skies

BSL F 2-1

20. des 2017 - ATM/ANS, Militær luftfart

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

14. aug 2017 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Safety and operational directive – Airbus Helicopters EC225LP and AS332L2 – Limitations of operations due to a fatal accident in Norway on 29 April 2016

20. jul 2017 - Luftfartsoperasjoner

Bestemmelser for militær luftfart (BML)

BML

Her finner du bestemmelser for militær luftfart (BML), sist reviderte utgave som gjelder fra 1. juni 2017. Regelverket inneholder særregler for Forsvarets luftfar...

01. jun 2017 - Militær luftfart
Side