Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om avgiftssats for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS

02. feb 2021 - Gebyr og avgifter

Forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori

BSL A 7-2

09. des 2020 - Droner

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

26. nov 2020 - Gebyr og avgifter

Bestemmelser for militær luftfart (BML)

BML

Forsvaret publiserer ikke lenger bestemmelser for militær luftfart (BML). Dersom du har behov for informasjon om innholdet i BML må du kontakte Forsvaret, regelve...

26. nov 2020 - Militær luftfart

Forskrift om sivil statsluftfart med offentligrettslig formål mv.

BSL A 8-1

09. jun 2020 - Sivil statsluftfart

Gebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet

26. mai 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

BSL A 1-2

20. apr 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

01. jan 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

BSL D 5-1

29. nov 2019 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om luftfart med seilfly

BSL D 3-3

15. mai 2019 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

BSL A 1-11

16. jan 2019 - ATCO, Besetningsmedlemmer, Flyplasser, Generelle bestemmelser, Luftdyktighet, Luftfartsoperasjoner, Security

Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for sivil luftfart mv.

20. des 2018 - HMS

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

31. okt 2018 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner)

BSL G 1-3

24. sep 2018 - ATM/ANS

Forskrift om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på kortbanelufthavner

BSL D 1-3

17. sep 2018 - Luftfartsoperasjoner
Side