Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på kortbanelufthavner

BSL D 1-3

27. sep 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om helikopter offshoreoperasjoner

BSL D 2-3

26. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner

AltMoC SPO.SPEC.HESLO.100

Erfarings- og treningskrav for piloter som skal fly helikopter med underhengende last.

22. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

22. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om luftfart med ballong

BSL D 4-5 a

07. jun 2018 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

BSL A 1-2

22. jan 2018 - Gebyr og avgifter

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS i 2018

20. des 2017 - Gebyr og avgifter

Regulations on observation flights conducted under the Treaty on Open Skies

BSL F 2-1

20. des 2017 - ATM/ANS, Militær luftfart

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2018

01. nov 2017 - Gebyr og avgifter

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

14. aug 2017 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Safety and operational directive – Airbus Helicopters EC225LP and AS332L2 – Limitations of operations due to a fatal accident in Norway on 29 April 2016

20. jul 2017 - Luftfartsoperasjoner

Bestemmelser for militær luftfart (BML)

BML

Her finner du bestemmelser for militær luftfart (BML), sist reviderte utgave som gjelder fra 1. juni 2017. Regelverket inneholder særregler for Forsvarets luftfar...

01. jun 2017 - Militær luftfart

Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

BSL F 1-1

14. des 2016 - ATM/ANS

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

09. sep 2016 - Lover

Driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig flyging med fly (privatflyging)

BSL D 3-1

30. aug 2016 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport
Side