Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og i andre polare områder

BSL D 1-9

17. aug 2021 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet for nasjonalt sertifiserte luftfartøy

BSL B 3-3

01. jul 2021 - Kontinuerlig luftdyktighet, Allmennfly og luftsport

Forskrift om nasjonal sertifisering av luftfartøy

BSL B 3-2

01. jul 2021 - Luftdyktighet, Allmennfly og luftsport

Forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy

BSL D 3-1

01. jul 2021 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om eksport av luftfartøy, flymotor og flypropell

BSL B 1-4

01. jul 2021 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om flyværtjeneste

BSL G 7-1

01. jul 2021 - ATM/ANS

Forskrift om avgiftssats for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS

02. feb 2021 - Gebyr og avgifter

Forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori

BSL A 7-2

09. des 2020 - Droner

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

26. nov 2020 - Gebyr og avgifter

Bestemmelser for militær luftfart (BML)

BML

Forsvaret publiserer ikke lenger bestemmelser for militær luftfart (BML). Dersom du har behov for informasjon om innholdet i BML må du kontakte Forsvaret, regelve...

26. nov 2020 - Militær luftfart

Forskrift om sivil statsluftfart med offentligrettslig formål mv.

BSL A 8-1

09. jun 2020 - Sivil statsluftfart

Gebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet

26. mai 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

BSL A 1-2

20. apr 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

01. jan 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

BSL D 5-1

29. nov 2019 - Luftfartsoperasjoner
Side