Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde som berører VFR-flyging og skoleflyging

14. mar 2020 - Restriksjonsområder

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R 103 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med det årlige World Rally Championship, Rally Sweden

R 103

22. jan 2016 - Restriksjonsområder

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde over prosessanleggene på Kårstø, Rogaland

R 204

01. nov 2007 - Restriksjonsområder

Forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over sentrum av Oslo

R 102

16. okt 2007 - Restriksjonsområder

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsomrpde over prosessanlegget på Nyhamn/Aukra, Aukra kommune, Møre og Romsdal

R301

12. okt 2007 - Restriksjonsområder

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R203 over oljeraffineriet på Mongstad, Hordaland

R 203

11. des 2006 - Restriksjonsområder

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R403 over Melkøya, Hammerfeest kommeune, Finnmark

R403

11. okt 2005 - Restriksjonsområder

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde EN R202, Hordaland

R202

13. jul 1998 - Restriksjonsområder

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R 101, Grenland, Telemark

R 101

13. sep 1996 - Restriksjonsområder

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R402, Finnmark

R402

11. jan 1995 - Restriksjonsområder

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R201 over Statoils gassterminal på Kårstø, Rogaland

R201

15. jun 1986 - Restriksjonsområder