Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

BSL A 1-11

16.01.2019 - ATCO, Besetningsmedlemmer, Flyplasser, Generelle bestemmelser, Luftdyktighet, Luftfartsoperasjoner, Security

Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

BSL C 1-1

28.11.2015 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om flytelefonistsertifikat (flytelefonistforskriften) BSL C 5-2a

BSL C 5-2a

18.11.2009 - Besetningsmedlemmer, ATM/ANS

Forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer

BSL D 1-1a

21.02.2008 - Besetningsmedlemmer, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4).

BSL D 2-4

30.12.2004 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om kontrollantvirksomheten i norsk sivil luftfart (kontrollantforskriften) BSL C 1-5.

BSL C 1-5

10.12.2003 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3).

BSL C 1-3

23.08.2001 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer

BSL C 1-2

23.08.2001 - Besetningsmedlemmer, Allmennfly og luftsport

Forskrift om generelle bestemmelser om utstedelse av luftfartssertifikater (BSL C 1-1a)

BSL C 1-1a

20.12.2000 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om soloflygingsbevis.

BSL C 2-2

14.11.1994 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse av rettigheter på klasse og type (fly/helikopter) tilknyttet flygersertifikat/bevis.

BSL C 2-1

14.11.1994 - Besetningsmedlemmer