Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

BSL A 1-11

16.01.2019 - ATCO, Besetningsmedlemmer, Flyplasser, Generelle bestemmelser, Luftdyktighet, Luftfartsoperasjoner, Security

Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen, Akershus

BSL E 2-4

17.12.2015 - Flyplasser

Forskrift om støyrelaterte driftsbegrensninger ved norske flyplasser

BSL E 2-3

01.10.2015 - Flyplasser

Forskrift om sertifisering av flyplasser mv.

BSL E 3-1

25.08.2015 - Flyplasser

Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport

BSL A 5-1

16.07.2013 - Flyplasser, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1).

BSL E 1-1

11.01.2007 - Flyplasser

Forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3-2).

BSL E 3-2

06.07.2006 - Flyplasser

Forskrift om brann- og redningstjeneste (BSL E 4-4).

BSL E 4-4

12.05.2006 - Flyplasser

Forskrift om utforming av store helikopterplasser (BSL E 3-5).

BSL E 3-5

29.04.2005 - Flyplasser

Forskrift om elektrotjeneste (BSL E 4-3).

BSL E 4-3

26.08.2004 - Flyplasser

Forskrift om plasstjeneste (BSL E 4-2).

BSL E 4-2

27.04.2004 - Flyplasser

Forskrift om utforming av små helikopterplasser (BSL E 3-6)

BSL E 3-6

16.04.2004 - Flyplasser

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsstyring innen bakketjenesten

BSL A 1-9

21.08.2003 - ATM/ANS, Flyplasser

Forskrift om bakketjeneste ved flyplasser (BSL E 4-1).

BSL E 4-1

27.06.2003 - Flyplasser

Forskrift om utforming av små flyplasser (BSL E 3-3).

BSL E 3-3

03.12.2002 - Flyplasser
Side