Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m.

BSL G 1-3

01.09.2022 - ATM/ANS

Forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

BSL G 7-1

11.05.2018 - ATM/ANS

Regulations on observation flights conducted under the Treaty on Open Skies

BSL F 2-1

20.12.2017 - ATM/ANS, Militær luftfart

Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

BSL F 1-1

14.12.2016 - ATM/ANS

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

BSL G 1-1

19.12.2014 - ATM/ANS

Forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy

BSL G 6-2

06.06.2013 - ATM/ANS

Forskrift om trafikkflytstyring

BSL G 3-1

20.04.2012 - ATM/ANS

Forskrift om flytelefonistsertifikat (flytelefonistforskriften) BSL C 5-2a

BSL C 5-2a

18.11.2009 - Besetningsmedlemmer, ATM/ANS

Forskrift om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS

BSL C 3-3

19.12.2008 - ATM/ANS

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsvurdering og sikkerhetsoppfølgingsplaner innen flysikringstjenesten (BSL A 1-10)

BSL A 1-10

26.09.2005 - ATM/ANS

Forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1)

BSL G 2-1

11.11.2003 - ATM/ANS

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsstyring innen bakketjenesten

BSL A 1-9

21.08.2003 - ATM/ANS, Flyplasser

Forskrift om definisjon og bruk av kompatible tekniske spesifikasjonar og vedtekne EUROCONTROL-standardar for innkjøp av utstyr og system til styring av lufttrafikken og framgangsmåtar, arbeidsreglar og bruk av ressursar i lufttrafikken.

02.06.1995 - ATM/ANS