Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om flyværtjeneste

BSL G 7-1

01. jul 2021 - ATM/ANS

Forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner)

BSL G 1-3

24. sep 2018 - ATM/ANS

Regulations on observation flights conducted under the Treaty on Open Skies

BSL F 2-1

20. des 2017 - ATM/ANS, Militær luftfart

Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

BSL F 1-1

14. des 2016 - ATM/ANS

Forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan

BSL G 1-2a

30. mar 2015 - ATM/ANS

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

BSL G 1-1

19. des 2014 - ATM/ANS

Forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy

BSL G 6-2

06. jun 2013 - ATM/ANS

Forskrift om trafikkflytstyring

BSL G 3-1

20. apr 2012 - ATM/ANS

Forskrift om lufttrafikkledelse

BSL G 8-1

01. jul 2011 - ATM/ANS

Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste

BSL G 6-1

27. jun 2011 - ATM/ANS

Forskrift om flytelefonistsertifikat (flytelefonistforskriften) BSL C 5-2a

BSL C 5-2a

18. nov 2009 - Besetningsmedlemmer, ATM/ANS

Forskrift om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS

BSL C 3-3

19. des 2008 - ATM/ANS

Forskrift om fleksibel bruk av luftrommet

BSL G 4-2

13. mar 2007 - ATM/ANS

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsvurdering og sikkerhetsoppfølgingsplaner innen flysikringstjenesten (BSL A 1-10)

BSL A 1-10

26. sep 2005 - ATM/ANS

Forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1)

BSL G 2-1

11. nov 2003 - ATM/ANS
Side