Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

22. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

BSL E 2-1

09. mai 2018 - Annet

Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

BSL A 1-4

07. jul 2016 - Annet

Forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften)

BSL A 3-1

26. feb 2013 - Annet

Bestemmelser om klarering av adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for militære og sivile statsfartøyer mv. iht. avtale 11. desember 2008 nr. 36 mellom regjeringene i den euroarktiske Barentsregionen om samarbeid innen forebygging, beredskap og innsats rettet mot krisesituasjoner (heretter «avtalen»)

31. aug 2012 - Annet, Militær luftfart

Forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften)

BSL A 5-3

20. jan 2012 - Annet

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

BSL A 2-1

12. aug 2011 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område

BSL A 6-1

10. mar 2009 - Annet

Forskrift om inspeksjoner på bakken av luftfartøy

BSL A 4-1

05. okt 2007 - Annet

Forskrift om gjennomføring og håndheving av ECAA-avtalen (European Common Aviation Area) av 9. juni 2006

BSL A 6-3

02. jul 2007 - Annet

Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging

BSL A 5-2

17. feb 2005 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-5

05. feb 2004 - Luftdyktighet, Annet

Forskrift om gjennomføring og håndheving av EFTA-konvensjonen av 21. juni 2001, på luftfartens område

30. jan 2003 - Annet

Forskrift om charter- og taxiflyging fra og til norsk område.

05. feb 1999 - Annet

Forskrift om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer

02. mai 1997 - Militær luftfart, Annet
Side