Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om opprettelse av radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Kjeller, Oslo og Akershus

26.04.2024 - Restriksjonsområder, Annet

Forskrift om opprettelse av radio- og transponderpåbudssone i luftrommet over Oslo, Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud

26.04.2024 - Restriksjonsområder, Annet

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

BSL E 2-1

19.12.2023 - Annet

Forskrift om opprettelse av radiopåbudssone «Geiteryggen RMZ» ved Skien flyplass, Geiteryggen

09.08.2023 - Restriksjonsområder, Annet

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

22.06.2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften)

BSL A 3-1

06.05.2018 - Annet

Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

BSL A 1-4

07.07.2016 - Annet

Bestemmelser om klarering av adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for militære og sivile statsfartøyer mv. iht. avtale 11. desember 2008 nr. 36 mellom regjeringene i den euroarktiske Barentsregionen om samarbeid innen forebygging, beredskap og innsats rettet mot krisesituasjoner (heretter «avtalen»)

31.08.2012 - Annet, Militær luftfart

Forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transportklagenemndforskriften)

BSL A 5-3

20.01.2012 - Annet

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

BSL A 2-1

12.08.2011 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område

BSL A 6-1

10.03.2009 - Annet

Forskrift om inspeksjoner på bakken av luftfartøy

BSL A 4-1

05.10.2007 - Annet

Forskrift om gjennomføring og håndheving av ECAA-avtalen (European Common Aviation Area) av 9. juni 2006

BSL A 6-3

02.07.2007 - Annet

Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging

BSL A 5-2

17.02.2005 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-5

05.02.2004 - Luftdyktighet, Annet
Side