Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

BSL D 5-1

14. mai 2019 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

BSL A 1-11

16. jan 2019 - ATCO, Besetningsmedlemmer, Flyplasser, Generelle bestemmelser, Luftdyktighet, Luftfartsoperasjoner, Security

Forskrift om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på kortbanelufthavner

BSL D 1-3

17. sep 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om helikopter offshoreoperasjoner

BSL D 2-3

26. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

22. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Safety and operational directive – Airbus Helicopters EC225LP and AS332L2 – Limitations of operations due to a fatal accident in Norway on 29 April 2016

20. jul 2017 - Luftfartsoperasjoner

Driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig flyging med fly (privatflyging)

BSL D 3-1

30. aug 2016 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 3-2

30. aug 2016 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway

24. mai 2016 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel

BSL D 2-10

19. apr 2016 - Luftfartsoperasjoner

Operational directive – operation to and from airfields north of 65° latitude - Compass system limitations due to magnetic inclination/dip

20. des 2013 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om luftfartsoperasjoner

BSL D 1-1

07. aug 2013 - Allmennfly og luftsport, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport

BSL A 5-1

16. jul 2013 - Flyplasser, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

BSL A 2-1

12. aug 2011 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om godkjenning av simulatorer for fly og helikopter

BSL D 6-2

02. jul 2009 - Luftfartsoperasjoner
Side