Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og i andre polare områder

BSL D 1-9

17. aug 2021 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy

BSL D 3-1

01. jul 2021 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

BSL A 1-11

16. jan 2019 - ATCO, Besetningsmedlemmer, Flyplasser, Generelle bestemmelser, Luftdyktighet, Luftfartsoperasjoner, Security

Forskrift om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på kortbanelufthavner

BSL D 1-3

17. sep 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om helikopter offshoreoperasjoner

BSL D 2-3

26. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

22. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

BSL D 5-1

11. mai 2018 - Luftfartsoperasjoner

Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway

24. mai 2016 - Luftfartsoperasjoner

Operational directive – operation to and from airfields north of 65° latitude - Compass system limitations due to magnetic inclination/dip

20. des 2013 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om luftfartsoperasjoner

BSL D 1-1

07. aug 2013 - Allmennfly og luftsport, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport

BSL A 5-1

16. jul 2013 - Flyplasser, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

BSL A 2-1

12. aug 2011 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer

BSL D 1-1a

21. feb 2008 - Besetningsmedlemmer, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging

BSL A 5-2

17. feb 2005 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret.

BSL A 5-4

06. jul 2004 - Luftfartsoperasjoner
Side