Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

BSL A 1-11

16. jan 2019 - ATCO, Besetningsmedlemmer, Flyplasser, Generelle bestemmelser, Luftdyktighet, Luftfartsoperasjoner, Security

Forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26

BSL B 4-3

18. jun 2015 - Luftdyktighet

Forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften)

BSL B 4-2

04. mar 2013 - Luftdyktighet

Forskrift om støyemisjon fra luftfartøy

01. feb 2008 - Luftdyktighet

Forskrift om selvbygde luftfartøy (selvbyggerforskriften), (BSL B 3-1)

BSL B 3-1

26. jun 2007 - Luftdyktighet

Forskrift om tekniske krav mv. til luftfartøy som er unntatt fra EASA-forskriften (BSL B 2-6).

BSL B 2-6

19. jan 2007 - Luftdyktighet

Forskrift om tekniske krav mv. for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495 kg (BSL B 2-5).

BSL B 2-5

19. jan 2007 - Luftdyktighet

Forskrift om dokumentasjon knyttet til luftdyktighet (dokumentasjonsforskriften), (BSL B 1-1).

BSL B 1-1

24. feb 2004 - Luftdyktighet

Forskrift om luftfartøyers masse og balanse (masseforskriften), (BSL B 1-3).

BSL B 1-3

24. feb 2004 - Luftdyktighet

Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-5

05. feb 2004 - Luftdyktighet, Annet

Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy (BSL A 1-8).

BSL A 1-8

23. nov 2002 - Luftdyktighet

Forskrift om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer

BSL B 2-2

19. jul 1993 - Luftdyktighet