Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet for nasjonalt sertifiserte luftfartøy

BSL B 3-3

01.07.2021 10.30.51 - Kontinuerlig luftdyktighet, Allmennfly og luftsport

Forskrift om eksport av luftfartøy, flymotor og flypropell

BSL B 1-4

01.07.2021 06.00.00 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

BSL B 4-1

07.05.2015 06.00.00 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om prosedyrer ved operasjon av luftfartøy i luftrom med potensiell forekomst av vulkansk aske (askeforskriften)

23.05.2011 06.00.00 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om treningsstandard for personell som attesterer for komponentvedlikehold

BSL C 7-2

15.03.2011 06.00.00 - Kontinuerlig luftdyktighet