Hopp til innhold

Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

BSL C 1-1

Forskriften gjennomfører en EU-forordning. Under finner du en oppdatert versjon av forordningsteksten. Denne finnes kun på engelsk.

EASA Easy access er en sammenstilling av forordningen og veiledningsmateriale fra EASA.

Publisert: 28.11.2015