Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om lufttrafikkledelse

BSL G 8-1

01. jul 2011 - ATM/ANS

Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste

BSL G 6-1

27. jun 2011 - ATM/ANS

Forskrift om prosedyrer ved operasjon av luftfartøy i luftrom med potensiell forekomst av vulkansk aske (askeforskriften)

23. mai 2011 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om treningsstandard for personell som attesterer for komponentvedlikehold

BSL C 7-2

15. mar 2011 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

BSL SEC 1-1

01. mar 2011 - Security

Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

BSL D 4-7

05. jan 2010 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om flytelefonistsertifikat (flytelefonistforskriften) BSL C 5-2a

BSL C 5-2a

18. nov 2009 - Besetningsmedlemmer, ATM/ANS

Forskrift om luftromsorganisering

BSL G 4-1

15. mai 2009

Forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område

BSL A 6-1

10. mar 2009 - Annet

Forskrift om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS

BSL C 3-3

19. des 2008 - ATM/ANS

Forskrift om krav for utstedelse, utvidelse og fornyelse av nasjonal rettighet for vedlikehold av luftfartøy (BSL C 7-1)

BSL C 7-1

19. jun 2008 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer

BSL D 1-1a

21. feb 2008 - Besetningsmedlemmer, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om støyemisjon fra luftfartøy

01. feb 2008 - Luftdyktighet

Forskrift om flyværtjeneste

BSL G 7-1

28. jan 2008 - ATM/ANS

Forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskapet som skal utføre en flyreise

BSL A 6-2

04. des 2007 - Luftfartsoperatør fra tredjeland
Side