Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskapet som skal utføre en flyreise

BSL A 6-2

04. des 2007 - Luftfartsoperatør fra tredjeland

Forskrift om flyging med mikrolette luftfartøy (BSL D 4-8)

BSL D 4-8

22. nov 2007 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde over prosessanleggene på Kårstø, Rogaland

R 204

01. nov 2007 - Restriksjonsområder

Forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over sentrum av Oslo

R 102

16. okt 2007 - Restriksjonsområder

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsomrpde over prosessanlegget på Nyhamn/Aukra, Aukra kommune, Møre og Romsdal

R301

12. okt 2007 - Restriksjonsområder

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsomrpde over prosessanleggene på Kårstø, Rogaland

R204

12. okt 2007

Forskrift om inspeksjoner på bakken av luftfartøy

BSL A 4-1

05. okt 2007 - Annet

Forskrift om gjennomføring og håndheving av ECAA-avtalen (European Common Aviation Area) av 9. juni 2006

BSL A 6-3

02. jul 2007 - Annet

Forskrift om selvbygde luftfartøy (selvbyggerforskriften), (BSL B 3-1)

BSL B 3-1

26. jun 2007 - Luftdyktighet

Forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

BSL G 1-2

14. mai 2007

Forskrift om fleksibel bruk av luftrommet

BSL G 4-2

13. mar 2007 - ATM/ANS

Forskrift om tekniske krav mv. for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495 kg (BSL B 2-5).

BSL B 2-5

19. jan 2007 - Luftdyktighet

Forskrift om tekniske krav mv. til luftfartøy som er unntatt fra EASA-forskriften (BSL B 2-6).

BSL B 2-6

19. jan 2007 - Luftdyktighet

Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1).

BSL E 1-1

11. jan 2007 - Flyplasser

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R203 over oljeraffineriet på Mongstad, Hordaland

R 203

11. des 2006 - Restriksjonsområder
Side