Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om dokumentasjon knyttet til luftdyktighet (dokumentasjonsforskriften), (BSL B 1-1).

BSL B 1-1

24. feb 2004 - Luftdyktighet

Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet (luftdyktighetsforskriften), (BSL B 1-2).

BSL B 1-2

24. feb 2004 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om luftfartøyers masse og balanse (masseforskriften), (BSL B 1-3).

BSL B 1-3

24. feb 2004 - Luftdyktighet

Forskrift om eksport av flymateriell (eksportforskriften), (BSL B 1-4).

BSL B 1-4

24. feb 2004 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer

BSL B 2-2

19. jul 1993 - Luftdyktighet

Forskrift om vedlikehold av flymateriell for ikke-ervervsmessig luftfart (vedlikeholdsforskriften - privat), (BSL B 2-3).

BSL B 2-3

24. feb 2004 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om autoriserte verksteder (verkstedsforskriften), (BSL B 2-4).

BSL B 2-4

24. feb 2004 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om tekniske krav mv. for sivile luftfartøy med startmasse (MTOM) inntil 495 kg (BSL B 2-5).

BSL B 2-5

19. jan 2007 - Luftdyktighet

Forskrift om tekniske krav mv. til luftfartøy som er unntatt fra EASA-forskriften (BSL B 2-6).

BSL B 2-6

19. jan 2007 - Luftdyktighet

Forskrift om selvbygde luftfartøy (selvbyggerforskriften), (BSL B 3-1)

BSL B 3-1

26. jun 2007 - Luftdyktighet

Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

BSL B 4-1

07. mai 2015 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften)

BSL B 4-2

04. mar 2013 - Luftdyktighet

Forskrift om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part 26

BSL B 4-3

18. jun 2015 - Luftdyktighet