Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

BSL G 1-1

19. des 2014 - ATM/ANS

Forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan

BSL G 1-2a

30. mar 2015 - ATM/ANS

Forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

BSL G 1-2

14. mai 2007

Forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse

BSL G 1-3

24. sep 2018 - ATM/ANS

Forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1)

BSL G 2-1

11. nov 2003 - ATM/ANS

Forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester

BSL G 2-2

22. des 2014 - ATM/ANS

Forskrift om medisinske krav for AFIS- og HFIS-fullmektig/operatør (BSL G 2-5).

BSL G 2-5

18. jun 2002

Forskrift om pliktmessig avhold fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel for personell i luftfartens flysikringstjeneste.

BSL G 2-6

17. des 2001

Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 482/2008 om opprettelse av et system for sikkerhetsbekreftelse av programvare for ytere av flysikringstjenester, og om endring i forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester

BSL G 2-7

20. mar 2009 - ATM/ANS

Forskrift om trafikkflytstyring

BSL G 3-1

20. apr 2012 - ATM/ANS

Forskrift om luftromsorganisering

BSL G 4-1

15. mai 2009

Forskrift om fleksibel bruk av luftrommet

BSL G 4-2

13. mar 2007 - ATM/ANS

Forskrift om radiotelefoniprosedyrer

BSL G 5-1

01. jul 2011

Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste

BSL G 6-1

27. jun 2011 - ATM/ANS

Forskrift om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy

BSL G 6-2

06. jun 2013 - ATM/ANS
Side