Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer

BSL C 1-1

28.11.2015 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om generelle bestemmelser om utstedelse av luftfartssertifikater (BSL C 1-1a)

BSL C 1-1a

20.12.2000 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer

BSL C 1-2

23.08.2001 - Besetningsmedlemmer, Allmennfly og luftsport

Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3).

BSL C 1-3

23.08.2001 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om kontrollantvirksomheten i norsk sivil luftfart (kontrollantforskriften) BSL C 1-5.

BSL C 1-5

10.12.2003 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse av rettigheter på klasse og type (fly/helikopter) tilknyttet flygersertifikat/bevis.

BSL C 2-1

14.11.1994 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om soloflygingsbevis.

BSL C 2-2

14.11.1994 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

BSL C 3-1

17.06.2016 - ATCO

Forskrift om utdanningsorganisasjoner for flygeinformasjonstjenestepersonell (BSL C 3-2).

BSL C 3-2

25.10.2003 - ATCO

Forskrift om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS

BSL C 3-3

19.12.2008 - ATM/ANS

Forskrift om flymaskinistsertifikat (BSL C 5-1a).

BSL C 5-1a

20.12.2000

Forskrift om flytelefonistsertifikat (flytelefonistforskriften) BSL C 5-2a

BSL C 5-2a

18.11.2009 - Besetningsmedlemmer, ATM/ANS

Forskrift om treningsstandard for personell som attesterer for komponentvedlikehold

BSL C 7-2

15.03.2011 - Kontinuerlig luftdyktighet