Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om charter- og taxiflyging fra og til norsk område.

05.02.1999 - Annet

Forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område

BSL A 1-0

15.07.1994 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

BSL A 1-2

20.04.2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

BSL A 1-3

01.07.2016 - Generelle bestemmelser

Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

BSL A 1-4

07.07.2016 - Annet

Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-5

05.02.2004 - Luftdyktighet, Annet

Forskrift om luftfart på Svalbard

BSL A 1-7

23.11.1973 - Annet

Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy (BSL A 1-8).

BSL A 1-8

23.11.2002 - Luftdyktighet

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsstyring innen bakketjenesten

BSL A 1-9

21.08.2003 - ATM/ANS, Flyplasser

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsvurdering og sikkerhetsoppfølgingsplaner innen flysikringstjenesten (BSL A 1-10)

BSL A 1-10

26.09.2005 - ATM/ANS

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

BSL A 1-11

16.01.2019 - ATCO, Besetningsmedlemmer, Flyplasser, Generelle bestemmelser, Luftdyktighet, Luftfartsoperasjoner, Security

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

BSL A 2-1

12.08.2011 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften)

BSL A 3-1

26.02.2013 - Annet

Forskrift om inspeksjoner på bakken av luftfartøy

BSL A 4-1

05.10.2007 - Annet

Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport

BSL A 5-1

16.07.2013 - Flyplasser, Luftfartsoperasjoner
Side