Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om charter- og taxiflyging fra og til norsk område.

05. feb 1999 - Annet

Forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område

BSL A 1-0

15. jul 1994 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv.

BSL A 1-2

20. apr 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

BSL A 1-3

01. jul 2016 - Generelle bestemmelser

Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

BSL A 1-4

07. jul 2016 - Annet

Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-5

05. feb 2004 - Luftdyktighet, Annet

Forskrift om luftfart på Svalbard

BSL A 1-7

23. nov 1973 - Annet

Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy (BSL A 1-8).

BSL A 1-8

23. nov 2002 - Luftdyktighet

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsstyring innen bakketjenesten

BSL A 1-9

21. aug 2003 - ATM/ANS, Flyplasser

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsvurdering og sikkerhetsoppfølgingsplaner innen flysikringstjenesten (BSL A 1-10)

BSL A 1-10

26. sep 2005 - ATM/ANS

Forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

BSL A 1-11

16. jan 2019 - ATCO, Besetningsmedlemmer, Flyplasser, Generelle bestemmelser, Luftdyktighet, Luftfartsoperasjoner, Security

Forskrift om lufttransporttjenester i EØS

BSL A 2-1

12. aug 2011 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften)

BSL A 3-1

26. feb 2013 - Annet

Forskrift om inspeksjoner på bakken av luftfartøy

BSL A 4-1

05. okt 2007 - Annet

Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport

BSL A 5-1

16. jul 2013 - Flyplasser, Luftfartsoperasjoner
Side