Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om luftfartsoperasjoner

BSL D 1-1

07. aug 2013 - Allmennfly og luftsport, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer

BSL D 1-1a

21. feb 2008 - Besetningsmedlemmer, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på kortbanelufthavner

BSL D 1-3

17. sep 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7).

BSL D 1-7

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og i andre polare områder

BSL D 1-9

17. aug 2021 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om ervervsmessig luftfart med helikopter.

BSL D 2-2

06. sep 1976

Forskrift om helikopter offshoreoperasjoner

BSL D 2-3

26. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4).

BSL D 2-4

30. des 2004 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy

BSL D 3-1

01. jul 2021 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om luftfart med seilfly

BSL D 3-3

15. mai 2019 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om krav til seilflygere

BSL D 4-1

16. jun 2015 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om sivil fallskjermhopping

BSL D 4-2

12. jan 2006 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om flygeoppvisning

BSL D 4-3

23. apr 2015 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om luftfart med ballong

BSL D 4-5 a

07. jun 2018 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om krav til ballongførere

BSL D 4-5

16. jun 2015 - Allmennfly og luftsport
Side