Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om luftfartsoperasjoner

BSL D 1-1

07.08.2013 - Allmennfly og luftsport, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer

BSL D 1-1a

21.02.2008 - Besetningsmedlemmer, Luftfartsoperasjoner

Forskrift om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på kortbanelufthavner

BSL D 1-3

17.09.2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7).

BSL D 1-7

11.01.2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og i andre polare områder

BSL D 1-9

17.08.2021 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om ervervsmessig luftfart med helikopter.

BSL D 2-2

06.09.1976

Forskrift om helikopter offshoreoperasjoner

BSL D 2-3

26.06.2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4).

BSL D 2-4

30.12.2004 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy

BSL D 3-1

01.07.2021 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om luftfart med seilfly

BSL D 3-3

15.05.2019 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om krav til seilflygere

BSL D 4-1

16.06.2015 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om sivil fallskjermhopping

BSL D 4-2

12.01.2006 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om flygeoppvisning

BSL D 4-3

23.04.2015 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om luftfart med ballong

BSL D 4-5 a

07.06.2018 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om krav til ballongførere

BSL D 4-5

16.06.2015 - Allmennfly og luftsport
Side