Hopp til innhold

Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Stureterminalen, Øygarden kommune, Vestland

R207

24. nov 2022 - Restriksjonsområder

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, Øygarden kommune, Vestland

R202

24. nov 2022 - Restriksjonsområder

Forskrift om opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Tjeldbergodden, Aure kommune, Møre og Romsdal

R406

16. nov 2022 - Restriksjonsområder

Forskrift om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder ved militæreøvelsen Joint Viking 2023

R431, R432

16. nov 2022 - Restriksjonsområder

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R405 over Forsvarets stasjon Vardø, Troms og Finnmark

R405

19. jul 2022 - Restriksjonsområder

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R117 over Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud, Nordre Follo kommune, Viken

R117

15. jun 2022 - Restriksjonsområder

Forskrift om avgiftssats for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS

02. feb 2021 - Gebyr og avgifter

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

26. nov 2020 - Gebyr og avgifter

Bestemmelser for militær luftfart (BML)

BML

Forsvaret publiserer ikke lenger bestemmelser for militær luftfart (BML). Dersom du har behov for informasjon om innholdet i BML må du kontakte Forsvaret, regelve...

26. nov 2020 - Militær luftfart

Gebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet

26. mai 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

01. jan 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for sivil luftfart mv.

20. des 2018 - HMS

Forskrift om opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler

R 104, R 105, R 106, R 107, R 108, R 205, R 206, R 404

05. des 2018 - Restriksjonsområder

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

31. okt 2018 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

22. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet
Side