Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Gebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet

26. mai 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om fritak fra betalingsplikt etter forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS som følge av koronakrisen

13. mar 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om sats for startavgift for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

27. feb 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

01. jan 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om avgiftssats for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS i 2020

20. des 2019 - Gebyr og avgifter

Forskrift om sats for sikkerhets- og passasjeravgift ved lufthavner drevet av Avinor i 2020

08. nov 2019 - Gebyr og avgifter

Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for sivil luftfart mv.

20. des 2018 - HMS

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

31. okt 2018 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

22. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

14. aug 2017 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Bestemmelser for militær luftfart (BML)

BML

Her finner du bestemmelser for militær luftfart (BML), sist reviderte utgave som gjelder fra 1. juni 2017. Regelverket inneholder særregler for Forsvarets luftfar...

01. jun 2017 - Militær luftfart

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

09. sep 2016 - Lover

Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway

24. mai 2016 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R 103 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med det årlige World Rally Championship, Rally Sweden

R 103

22. jan 2016 - Restriksjonsområder

Operational directive – operation to and from airfields north of 65° latitude - Compass system limitations due to magnetic inclination/dip

20. des 2013 - Luftfartsoperasjoner
Side