Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for sivil luftfart mv.

20. des 2018 - HMS

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS i 2019

01. nov 2018 - Gebyr og avgifter

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

31. okt 2018 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2019

25. okt 2018 - Gebyr og avgifter

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

22. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

14. aug 2017 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Safety and operational directive – Airbus Helicopters EC225LP and AS332L2 – Limitations of operations due to a fatal accident in Norway on 29 April 2016

20. jul 2017 - Luftfartsoperasjoner

Bestemmelser for militær luftfart (BML)

BML

Her finner du bestemmelser for militær luftfart (BML), sist reviderte utgave som gjelder fra 1. juni 2017. Regelverket inneholder særregler for Forsvarets luftfar...

01. jun 2017 - Militær luftfart

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

09. sep 2016 - Lover

Gebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet

21. jun 2016 - Gebyr og avgifter

Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway

24. mai 2016 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R 103 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med det årlige World Rally Championship, Rally Sweden

R 103

22. jan 2016 - Restriksjonsområder

Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

17. des 2014 - Gebyr og avgifter

Operational directive – operation to and from airfields north of 65° latitude - Compass system limitations due to magnetic inclination/dip

20. des 2013 - Luftfartsoperasjoner

Bestemmelser om klarering av adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for militære og sivile statsfartøyer mv. iht. avtale 11. desember 2008 nr. 36 mellom regjeringene i den euroarktiske Barentsregionen om samarbeid innen forebygging, beredskap og innsats rettet mot krisesituasjoner (heretter «avtalen»)

31. aug 2012 - Annet, Militær luftfart
Side