Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om avgiftssats for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS

02. feb 2021 - Gebyr og avgifter

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

26. nov 2020 - Gebyr og avgifter

Bestemmelser for militær luftfart (BML)

BML

Forsvaret publiserer ikke lenger bestemmelser for militær luftfart (BML). Dersom du har behov for informasjon om innholdet i BML må du kontakte Forsvaret, regelve...

26. nov 2020 - Militær luftfart

Gebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet

26. mai 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

01. jan 2020 - Gebyr og avgifter

Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for sivil luftfart mv.

20. des 2018 - HMS

Forskrift om opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler

R 104, R 105, R 106, R 107, R 108, R 205, R 206, R 404

05. des 2018 - Restriksjonsområder, Annet

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

31. okt 2018 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

22. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

14. aug 2017 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

09. sep 2016 - Lover

Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway

24. mai 2016 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R 103 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med det årlige World Rally Championship, Rally Sweden

R 103

22. jan 2016 - Restriksjonsområder

Operational directive – operation to and from airfields north of 65° latitude - Compass system limitations due to magnetic inclination/dip

20. des 2013 - Luftfartsoperasjoner

Bestemmelser om klarering av adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for militære og sivile statsfartøyer mv. iht. avtale 11. desember 2008 nr. 36 mellom regjeringene i den euroarktiske Barentsregionen om samarbeid innen forebygging, beredskap og innsats rettet mot krisesituasjoner (heretter «avtalen»)

31. aug 2012 - Annet, Militær luftfart
Side