Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om helikopter offshoreoperasjoner

BSL D 2-3

26. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

22. jun 2018 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om luftfart med ballong

BSL D 4-5 a

07. jun 2018 - Allmennfly og luftsport

Regulations on observation flights conducted under the Treaty on Open Skies

BSL F 2-1

20. des 2017 - ATM/ANS, Militær luftfart

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

14. aug 2017 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

BSL F 1-1

14. des 2016 - ATM/ANS

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

09. sep 2016 - Lover

Driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig flyging med fly (privatflyging)

BSL D 3-1

Denne forskriften vil bli erstattet av ny forskrift fra 1. juli 2021

30. aug 2016 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 3-2

30. aug 2016 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

BSL A 1-4

07. jul 2016 - Annet

Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

BSL A 1-3

01. jul 2016 - Generelle bestemmelser

Forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

BSL C 3-1

17. jun 2016 - ATCO

Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway

24. mai 2016 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel

BSL D 2-10

19. apr 2016 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R 103 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med det årlige World Rally Championship, Rally Sweden

R 103

22. jan 2016 - Restriksjonsområder
Side