Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om luftfart med ballong

BSL D 4-5 a

07. jun 2018 - Allmennfly og luftsport

Regulations on observation flights conducted under the Treaty on Open Skies

BSL F 2-1

20. des 2017 - ATM/ANS, Militær luftfart

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven

14. aug 2017 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Bestemmelser for militær luftfart (BML)

BML

Her finner du bestemmelser for militær luftfart (BML), sist reviderte utgave som gjelder fra 1. juni 2017. Regelverket inneholder særregler for Forsvarets luftfar...

01. jun 2017 - Militær luftfart

Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

BSL F 1-1

14. des 2016 - ATM/ANS

Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

09. sep 2016 - Lover

Driftsforskrifter for ikke-ervervsmessig flyging med fly (privatflyging)

BSL D 3-1

30. aug 2016 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter

BSL D 3-2

30. aug 2016 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

BSL A 1-4

07. jul 2016 - Annet

Forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

BSL A 1-3

01. jul 2016 - Generelle bestemmelser

Gebyrforskrift på seilfly- og ballongområdet

21. jun 2016 - Gebyr og avgifter

Forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

BSL C 3-1

17. jun 2016 - ATCO

Operational Directive requiring the use of pressurized aircraft for air operators conducting scheduled passenger flights over mountainous areas in Norway

24. mai 2016 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om krav til sporing av helikoptre på norsk kontinentalsokkel

BSL D 2-10

19. apr 2016 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R 103 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med det årlige World Rally Championship, Rally Sweden

R 103

22. jan 2016 - Restriksjonsområder
Side