Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3-2).

BSL E 3-2

06. jul 2006 - Flyplasser

Forskrift om brann- og redningstjeneste (BSL E 4-4).

BSL E 4-4

12. mai 2006 - Flyplasser

Forskrift om sivil fallskjermhopping

BSL D 4-2

12. jan 2006 - Allmennfly og luftsport

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

01. jan 2006 - HMS

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R403 over Melkøya, Hammerfest kommune, Finnmark

R403

11. okt 2005 - Restriksjonsområder

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsvurdering og sikkerhetsoppfølgingsplaner innen flysikringstjenesten (BSL A 1-10)

BSL A 1-10

26. sep 2005 - ATM/ANS

Forskrift om utforming av store helikopterplasser (BSL E 3-5).

BSL E 3-5

29. apr 2005 - Flyplasser

Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging

BSL A 5-2

17. feb 2005 - Luftfartsoperasjoner, Annet

Forskrift om arbeidstid med mer for besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4).

BSL D 2-4

30. des 2004 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om elektrotjeneste (BSL E 4-3).

BSL E 4-3

26. aug 2004 - Flyplasser

Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret.

BSL A 5-4

06. jul 2004 - Luftfartsoperasjoner

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 10-38a tredje ledd og § 11-2.

26. mai 2004 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om plasstjeneste (BSL E 4-2).

BSL E 4-2

27. apr 2004 - Flyplasser

Forskrift om utforming av små helikopterplasser (BSL E 3-6)

BSL E 3-6

16. apr 2004 - Flyplasser

Forskrift om autoriserte verksteder (verkstedsforskriften), (BSL B 2-4).

BSL B 2-4

24. feb 2004 - Kontinuerlig luftdyktighet
Side