Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område

BSL A 1-0

15. jul 1994 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven.

11. mar 1994 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer

BSL B 2-2

19. jul 1993 - Luftdyktighet

Lov om luftfart (luftfartsloven)

11. jun 1993 - Lover

Ikraftsetting av lov av 20. mai 1988 nr. 35 om endring i lov av 16. desember 1960 nr. 1 om luftfart. Delegering av myndighet m.v.

09. nov 1990 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om opprettelse av restriksjonsområde EN R201 over Statoils gassterminal på Kårstø, Rogaland

R201

15. jun 1986 - Restriksjonsområder

Forskrift om vilkår for ervervsmessig luftfart med flermotors luftfartøy med komponenter eller systemer ute av funksjon (Minimum Equipment List - MEL) (BSL D 2-6).

BSL D 2-6

16. apr 1986 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift etter luftfartsloven - utenlandsk luftfartøy innenfor norsk område.

22. mai 1985 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om motorseilfly (BSL D 4-6).

BSL D 4-6

05. okt 1983 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om slepeflyging (BSL D 4-4).

BSL D 4-4

10. mar 1983 - Allmennfly og luftsport

Forskrift om ervervsmessig luftfart med helikopter.

BSL D 2-2

06. sep 1976

Forskrift om førstehjelpsutstyr i luftfartøy (BSL D 1-9).

BSL D 1-9

09. okt 1975 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap for helikopter (BSL D 5-5).

BSL D 5-5

01. okt 1975 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om tanking av luftfartøy (BSL D 1-10).

BSL D 1-10

21. mar 1975 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med fly.

BSL D 2-1

25. apr 1974 - Luftfartsoperasjoner
Side