Forskrift etter luftfartsloven - utenlandsk luftfartøy innenfor norsk område.

Publisert: 22. mai 1985