Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om kontrollantvirksomheten i norsk sivil luftfart (kontrollantforskriften) BSL C 1-5.

BSL C 1-5

10. des 2003 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1)

BSL G 2-1

11. nov 2003 - ATM/ANS

Forskrift om utdanningsorganisasjoner for flygeinformasjonstjenestepersonell (BSL C 3-2).

BSL C 3-2

25. okt 2003 - ATCO

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsstyring innen bakketjenesten

BSL A 1-9

21. aug 2003 - ATM/ANS, Flyplasser

Forskrift om bakketjeneste ved flyplasser (BSL E 4-1).

BSL E 4-1

27. jun 2003 - Flyplasser

Forskrift om gjennomføring og håndheving av EFTA-konvensjonen av 21. juni 2001, på luftfartens område

30. jan 2003 - Annet

Forskrift om flyging med én-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard (BSL D 1-8).

BSL D 1-8

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner, Allmennfly og luftsport

Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7).

BSL D 1-7

11. jan 2003 - Luftfartsoperasjoner

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet og Avinor AS etter luftfartsloven § 9-1 og § 15-3.

09. jan 2003 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Delegering av myndighet til Avinor AS etter luftfartsloven

17. des 2002 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift

Forskrift om utforming av sjøflyplasser (BSL E 3-4)

BSL E 3-4

03. des 2002 - Flyplasser

Forskrift om utforming av små flyplasser (BSL E 3-3).

BSL E 3-3

03. des 2002 - Flyplasser

Forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy (BSL A 1-8).

BSL A 1-8

23. nov 2002 - Luftdyktighet

Forskrift om medisinske krav for AFIS- og HFIS-fullmektig/operatør (BSL G 2-5).

BSL G 2-5

18. jun 2002

Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven § 8-1 annet ledd.

12. feb 2002 - Luftfartstilsynets kompetanse og drift
Side