Lover og regler

Alle forskriftene er samlet i kategorier. Du kan sortere forskriftene etter område eller BSL-kategori.

Forskrift om eksport av flymateriell (eksportforskriften), (BSL B 1-4).

BSL B 1-4

24. feb 2004 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om dokumentasjon knyttet til luftdyktighet (dokumentasjonsforskriften), (BSL B 1-1).

BSL B 1-1

24. feb 2004 - Luftdyktighet

Forskrift om autoriserte verksteder (verkstedsforskriften), (BSL B 2-4).

BSL B 2-4

24. feb 2004 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet (luftdyktighetsforskriften), (BSL B 1-2).

BSL B 1-2

24. feb 2004 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om luftfartøyers masse og balanse (masseforskriften), (BSL B 1-3).

BSL B 1-3

24. feb 2004 - Luftdyktighet

Forskrift om vedlikehold av flymateriell for ikke-ervervsmessig luftfart (vedlikeholdsforskriften - privat), (BSL B 2-3).

BSL B 2-3

24. feb 2004 - Kontinuerlig luftdyktighet

Forskrift om registrering av luftfartøy m.m.

BSL A 1-5

05. feb 2004 - Luftdyktighet, Annet

Forskrift om kontrollantvirksomheten i norsk sivil luftfart (kontrollantforskriften) BSL C 1-5.

BSL C 1-5

10. des 2003 - Besetningsmedlemmer

Forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1)

BSL G 2-1

11. nov 2003 - ATM/ANS

Forskrift om utdanningsorganisasjoner for flygeledere med videre (BSL C 3-2).

BSL C 3-2

25. okt 2003 - ATCO

Forskrift om bruk av system for sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten og bakketjenesten (BSL A 1-9).

BSL A 1-9

21. aug 2003 - ATM/ANS, Flyplasser

Forskrift om bakketjeneste ved flyplasser (BSL E 4-1).

BSL E 4-1

27. jun 2003 - Flyplasser

Forskrift om fotoflyging m.m. (BSL D 5-6).

BSL D 5-6

26. jun 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om flygeregistrator og taleregistrator (BSL D 1-12).

BSL D 1-12

19. apr 2003 - Luftfartsoperasjoner

Forskrift om organisasjonsplan og flygesjef i luftfartsforetak (BSL D 2-8).

BSL D 2-8

20. mar 2003 - Luftfartsoperasjoner
Side