Hopp til innhold

Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret.

BSL A 5-4

Forskriften gjennomfører en EU-forordning. Under finner du en oppdatert versjon av forordningsteksten. Denne finnes kun på engelsk.

Publisert: 06.07.2004