Hopp til innhold

Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

BSL SEC 1-1

Forskriften gjennomfører en EU-forordning. Under finner du en oppdatert versjon av forordningsteksten. Denne finnes kun på engelsk.

Publisert: 01.03.2011