Hopp til innhold

Åpen kategori

Åpen kategori omfatter lavrisiko-operasjoner med mindre droner innenfor faste rammer. Noen av tidspunktene for overgangsreglene ble oppdatert av EASA i mars 2022.

For alle operasjoner innen åpen kategori gjelder:

 • Registrer deg på flydrone.no.
 • Dronen må veie mindre enn 25 kg.
 • Flygingen skjer med maks 120 meter høyde over bakken eller vannet.
 • Det flys innenfor synsrekkevidde (Visual Line Of Sight/VLOS). FPV-flyging er tillatt hvis piloten har en observatør ved siden av seg. 
 • Det fraktes ikke farlig gods og det slippes ikke noe frakt under flygingen.
 • Det skal ikke flys over folkemengder.
 • Du må ha ansvarsforsikring.

   

Høydebegrensningen på 120 meter er oppgitt som «avstand fra nærmeste punkt på jordoverflaten». Altså kan man fly mer enn 120 meter høyde vertikalt i nærheten av fjell eller klipper.

For alle type droner som veier mer enn 250 gram eller har kamera, må du registrere deg på flydrone.no. For alle droner som veier mer enn 250 gram må piloter ta nettkurs og netteksamen. Operatøren må merke dronene sine med operatørnummer.

Slik registrerer du deg som droneoperatør.

Du må være minst 16 år for å kunne fly. Aldersgrensen gjelder ikke for selvbygde droner mindre enn 250 gram og som flyr saktere enn 19 m/s, og heller ikke for C0-droner som er klassifisert som leketøy. Hvis du er yngre enn 16 år og har tatt kurs og eksamen, kan du fly under veiledning fra en person som er 16 år eller eldre og har tatt kurs og eksamen.

Åpen kategori deles inn i tre underkategorier, A1, A2 og A3. Ta vår interaktive veileder for å finne svaret på i hvilken sub-kategori du havner

A1 – «Over folk»

I denne underkategorien kan du fly med:

 • C0- eller C1-merkede droner.
 • Selvbygde droner opp til 250 g som flyr saktere enn 19 m/s.
 • Droner opp til 250 g som kom på markedet før 1. januar 2024.
 • Fram til 1. januar 2024 kan du også fly med droner som veier mindre enn 500 g (også selvbygde).

Med C1-droner og droner over 250 gram skal du ikke fly over andre personer.

A2 – «Nærme folk»

I denne underkategorien kan du bare fly med C2-merkede droner.

Med C2-droner skal du holde 30 meter horisontalt avstand fra andre personer og 5 meter avstand når du flyr i saktemodus. Med ikke-CE-merkede droner opp til 2 kg må du holde 50 meter avstand.

I tillegg gjelder 1:1 regelen: Dronen skal ha minst like stor horisontal avstand fra andre som dronens vertikale høyde over bakken. For eksempel hvis dronen er på 100 meters høyde skal den ha minst 100 meter avstand fra utenforstående personer.

For å fly innenfor A2 må du

 1. Registrere deg på flydrone.no.
 2. Ta nettkurs og netteksamen for A1/A3.
 3. Trene på å fly i A1 eller A3.
 4. Ta nettkurs for A2.
 5. Ta eksamen for A2 på en trafikkstasjon.

Mer informasjon om flyging i A2 og skjema for å erklære gjennomført egentrening finner du her. 

Merk: Den nye STS-eksamen dekker også kravene til A2. Det er derfor ikke behov for A2-sertifikat så lenge STS-eksamen er bestått.

A3 – «Unna folk»

I denne underkategorien kan du fly med:

 • C2-, C3-, og C4-merkede droner.
 • Med droner opp til 25 kg som er selvbygd eller tilgjengelig på markedet før 1. januar 2024.
 • Man kan også fly C0 og C1 merkede droner etter reglene i A3. Det er allikevel enklere å fly disse i A1.

Innen A3 må du holde minst 150 meter avstand til bolig-, nærings-, industri- eller rekreasjonsområder. Det skal ikke være andre personer til stede enn de som er involvert i droneflygingen. Hvis det kommer noen inn i området der du flyr, skal du holde minst 30 meter avstand og følge 1:1 regelen.

VLOS-kravet

VLOS betyr at piloten hele tiden skal kunne se dronen, slik at man kan styre i forhold til andre luftfartøy, folk og hindringer for å unngå kollisjon.

Dronesystemer med kamera har gjerne en skjerm på fjernkontrollen som gir piloten informasjon, som batterinivå og mulighet til å styre kameraet.

Om farten på dronen er lav, og man har god kontroll på dronen og omgivelsene, kan det være ok å kikke på skjermen sin i korte perioder av gangen for å sjekke status og justere kamera.


Dersom piloten må bruke mye tid med blikket på skjermen, kan han ha en utkikksperson ved siden av seg som holder øye med dronen. Da regnes det fortsatt som VLOS.

Det åpnes også for å fly uten VLOS hvis dronen er i følg-meg modus og maks avstand fra piloten er 50 meter.

Prosedyrer/operasjonsmanual

Det er krav til prosedyrer tilpasset aktiviteten. Ved én pilot (der pilot og operatør er samme person) er det ikke krav til at prosedyrene er skriftlige dersom man for eksempel bruker prosedyrer definert av produsenten i operasjonsmanualen. Ved flere piloter i organisasjonen, skal operatøren:

 • utarbeide operasjonsprosedyrer for å koordinere droneoperasjonene blant ansatte
 • lage og vedlikeholde en liste over personell og deres oppgaver.

 

Seksjon for ubemannet luftfart

 • Besøksadresse: : Sjøgata 45–47 8001 Bodø
 • Postadresse:: Postboks 243 8001 Bodø