Hopp til innhold

Om forsikring

Alle droner og modellfly, unntatt leketøy, skal være ansvarsforsikret etter det nye regelverket.

I Norge er det krav til at alle luftfartøy under 500 kg er ansvarsforsikret for minimum 750 000 SDR (Special Drawing Rights). Dette er forankret i Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret § 4. Dersom forsikringsbeløpet oppgis i NOK, bør det overskride SDR-kursen med god margin. 

Altså må du forsikre dronen din, siden det nye regelverket definerer alle typer droner og modellfly som ubemannede luftfartøy. Det eneste unntaket er hvis dronen er CE-merket som leketøy etter direktiv 2009/48/EF. Forsikringskravet er forankret i Forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori § 7.

Kravet til forsikring  kommer av at eieren av et luftfartøy er uansett skyld, ansvarlig for skade som oppstår under flyging. Dette er forankret i luftfartsloven § 11-1

Ta kontakt med forsikringsselskap for mer informasjon om forsikringssummer og pris. Også organisasjoner for luftsport og droner kan tilby sine medlemmer ansvarsforsikring. Mer informasjon får du hos dem.