Hopp til innhold

Om forsikring

Alle droner og modellfly, unntatt leketøy, skal være ansvarsforsikret etter det nye regelverket.

I Norge er det krav til at alle luftfartøy under 500 kg er ansvarsforsikret for minimum 750 000 SDR (omtrent 9,5 millioner kroner per 12.12.2020). Dette er forankret i Forskrift om minstestørrelser på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret § 4.

Altså må du forsikre dronen din, siden det nye regelverket definerer alle typer droner og modellfly som ubemannede luftfartøy. Det eneste unntaket er hvis dronen er CE-merket som leketøy etter direktiv 2009/48/EF. Forsikringskravet er forankret i Forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori § 7.

Kravet til forsikring  kommer av at eieren av et luftfartøy er uansett skyld, ansvarlig for skade som oppstår under flyging. Dette er forankret i luftfartsloven § 11-1

Ta kontakt med forsikringsselskap for mer informasjon om forsikringssummer og pris. Også organisasjoner for luftsport og droner kan tilby sine medlemmer ansvarsforsikring. Mer informasjon får du hos dem.