Hopp til innhold

Sertifisert kategori

Sertifisert kategori omfatter høyrisiko droneoperasjoner sammenlignbar med bemannet luftfart. Reglene for dette er ikke på plass ennå. Foreløpig vil det gamle regelverket benyttes for alle som kommer til å havne i sertifisert kategori.

Det er for tiden ennå ikke klart hvordan reglene for sertifisert kategori kommer til å bli. Mer informasjon fra EASA kommer. Foreløpig vet vi bare at en operasjon faller inn under sertifisert kategori hvis den innebærer:

  1. flygning over folkemengder med en drone lengre enn 3 m i en retning,
  2. transport av personer, eller
  3. transport av farlig gods.

I tillegg er en operasjon i sertifisert kategori hvis risikoanalysen tilsier at risikoen blir for høy for spesifikk kategori. I alle disse tilfellene må dronen bli sertifisert og piloten må få en dronelisens. Informasjon om hvordan dette skal gjøres kommer på et senere tidspunkt.

Så lenge reglene til sertifisert kategori ennå ikke er på plass må alle som faller inn under sertifisert kategori søke om RO3-godkjenning i henhold til det gamle regelverket.

Seksjon for Ubemannet Luftfart

  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8001 Bodø
  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø