Hopp til innhold

Innkjøp av dronetjenester

Vurderer du å kjøpe inn dronetjenester? Da er det flere ting som er lurt å sjekke for å sikre seg at operatøren har alt i orden.

Ved å sjekke at flygningen er innenfor trygge og lovlige rammer, sørger du for å ivareta omdømmet ditt som en profesjonell aktør. Det tar seg dårlig ut om tjenestene du kjøper inn viser seg å være ulovlige, eller forårsaker ulykker. Det er også fare for å bli straffet etter straffeloven § 15 om medvirkning.

Registrering og tillatelse

  1. Først og fremst er det krav til at operatøren er registrert. For norske operatører kan du sjekke dette her.
  2. Vurder om droneoperasjonen du trenger kan gjøres i åpen kategori. Lær mer her.
  3. Hvis operasjonen ikke kan gjøres i åpen kategori bør du sjekke at operatøren har tillatelsene som kreves i spesifikk kategori. Spør operatøren om å få se tillatelsen, eller gå til einnsyn.no, filtrer på "Stat" og "Luftfartstilsynet" og søk etter navnet på operatøren. Her kan du be om innsyn i driftstillatelsen til operatøren.

Det er lurt å sjekke selve tillatelsen som viser hvilke operasjoner operatøren kan fly, og med hvilke droner. Hver operatør har nemlig sine egne spesifikke begrensninger i hver tillatelse.

Enkelte operatører har en LUC - Light UAS Operator Certificate. Disse har krav til et sikkerhetsstyringssystem, men har fortsatt sine begrensninger de må forholde seg til. Derfor bør du også sjekke hva som står i tillatelsen deres.

Pilotkompetanse

Du bør spørre etter hvilken kompetanse pilotene til operatøren har. I åpen kategori er det krav om piloten har tatt A1/A3 eksamen på flydrone.no, hvis dronen er tyngre enn 249 gram. Bestått eksamen merkes med en rød firkant oppe til høyre på pilotsertifikatet. Alle piloter bør minimum ha denne eksamen, selv om dronen veier under 250 gram.

For operasjoner i spesifikk kategori anbefaler vi at pilotene har tatt "STS-eksamen". Dette er en god indikasjon på at pilotene har nødvendig kompetanse for å fly trygge operasjoner. Slik ser sertifikatet ut, med et gult merke på høyresiden hvor det står "STS":

 

Annet

  • Flyging over folkemengder er forbudt i åpen kategori. De færreste i spesifikk kategori har lov til dette, så sjekk tillatelsen om du vurderer slike operasjoner.
  • Operatøren skal være kjent med personvernregelverket.
  • Operatøren må ha ansvarsforsikring for droneoperasjonene

 

Spesifikk kategori

  • Operatøren skal utarbeide en beredskapsplan (Emergency Response Plan - ERP). Du som oppdragsgiver skal være involvert i planen hvis du selv er involvert i operasjonen, eller hvis operasjonen foregår over et område der du har aktiviteter.
  • Operatøren bør kunne redegjøre for risikovurderingen (Specific Operations Risk Assessment - SORA) og eventuelt mitigerende tiltak.
  • Bruk av fjernidentifikasjon på dronene er et krav.