Hopp til innhold

Spesifikk kategori

Droneoperasjoner med høyere risiko som faller utenfor åpen kategori. Innebærer operasjonen flyging over folkemengder med større droner, transport av personer eller transport av farlig gods uten en krasj-sikker beholder, må den inn under sertifisert kategori.

Regelverket åpner for tre muligheter hvordan du kan operere innenfor spesifikk kategori:

 1. Søke om tillatelse: Du sender en søknad til oss der du beskriver operasjonen, dronetypen, kompetansen til piloten(e) og foretar en risikovurdering. Risikovurderingen skal bruke SORA-metodikken. Basert på dette kan du få tillatelse fra oss til å utføre denne typen operasjon. Vær oppmerksom på at det alltid er en type operasjon som godkjennes, ikke bare operatøren.

  Veiledning til hvordan å søke om operasjonstillatelse i spesifikk kategori finnes her.

  Søknadsskjema NF-1145 Søknad om operasjonstillatelse i spesifikk kategori finnes her.

  For raskere saksbehandling kan du fylle ut sjekklister på forhånd.

  Hvis du er en norsk operatør og vil fly i et annet europeisk land, må du først søke om tillatelse i Norge. Deretter sender du denne tillatelsen sammen med søknaden din til det landet du vil fly i.

  En annen måte å søke på er ved hjelp av en predefinert risikovurdering (PDRA). Her finner du mer informasjon.

 2. Deklarere standardscenario (STS): For å forenkle søknadsprosessen vil det bli definert «standardscenarioer». Disse inneholder operasjonsbeskrivelsen og risikovurderinger til noen vanlige type droneoperasjoner som faller utenfor åpen kategori. Standardscenarioer vil også definere kravene til dronen, kompetanse til pilotene og hvordan operasjonen skal utføres for å ivareta sikkerheten. Hvis du velger å følge et slikt standardscenario, deklarerer du dette til oss. Du trenger bare å vente på en kvittering at deklareringen er mottatt og fullstendig.

  Også her, vær oppmerksom på at det alltid er en type operasjon som deklareres. En operatør kan velge å deklarere og utføre flere typer operasjoner.

  Les mer om STS på EASA sine sider.

  Slik deklarerer du for å fly på STS.

 3. Operatør med «Light UAS Operator Certificate» (LUC): For større, erfarne operatører åpner regelverket for at de kan få autorisasjon til å godkjenne sine egne operasjoner. Siden dette er en ganske omfattende fullmakt, vil søknadsprosessen være mer krevende enn for en vanlig spesifikk-operasjon. 

  Søknadsskjema NF-1144 Søknad om Light UAS Operator Certificate LUC finnes her.

Oversiktsfigur over hvordan en kan få tillatelse i spesifikk

Seksjon for Ubemannet Luftfart

 • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8001 Bodø
 • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø